Ateliere Fără Frontiere și partenerii săi, Primăria Municipiului București și Primăria Sector 3, invită reprezentanții ONG-urilor din București să se înscrie la cursul Dezvoltare Locală Incluzivă”, care va avea loc la București, în perioada 09-11 noiembrie 2022.

Tematica principală a fost alcătuită în strânsă legătură cu interesele reprezentanților ONG-urilor, cuprinzând informații teoretice și aplicate despre:

  • Comunitate locală incluzivă: dezvoltare locală participativă, economie solidară, utilizarea resurselor locale, analiza câmpului de forțe;

  • Dezvoltare locală incluzivă: planificare strategică participativă, principii (dezvoltarea integrată, participare și parteneriat, incluziunea socială, egalitatea de șanse), capitalul social – factor esențial în dezvoltare, economie socială;

  • Economie socială – antreprenoriat social pentru ONG;

  • Politici publice incluzive: politici de ocupare, rolul ONG-urilor în economia socială , achiziții publice sociale cu componenta de inserție;

  • Egalitate de șanse și tratament: cultura oportunităților egale, egalitatea de tratament, discriminarea pe criterii de dizabilitate;

Cursul, dedicat exclusiv reprezentanților ONG-urilor din București, va pune la dispoziția participanților studii de caz pe teme de economie socială și solidară și va aborda strategii și proiecte relevante la nivelul orașului București și al Sectorului 3, punând în discuție stadiul de elaborare și implementare al acestora, rolul societății civile și al economiei sociale, inițiative de economie socială și inserție socio-profesională.

Cursul este facilitat de domnul Adrian Bădilă, senior trainer, consultant internațional, mediator, coach și facilitator, cu o bogată experiență în parteneriatele public-civic, în administrația locală și centrală. Cursanții vor beneficia și de experiența de peste 30 de ani în cadrul societății civile românești, a doamnei Ancuța Vameșu, care, ca invitată în cadrul cursului, va aduce o abordare aplicată a tematicii propuse.

Numărul de locuri este limitat, iar înscrierile se pot face până pe data de 04.11.2022. Detaliile despre locația cursului și agenda vor fi trimise odată cu confirmarea înscrierii.

Parte din proiectul „NOUL BUCUREȘTI, O CAPITALĂ A TUTUROR”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cursul este proiectat pentru a crește capacitatea ONG-urilor de a se implica în promovarea dezvoltării incluzive și durabile a Capitalei și a Sectorului 3, prin economie socială, solidară și circulară.

Proiectul „NOUL BUCUREȘTI, O CAPITALĂ A TUTUROR” urmărește consolidarea capacității a cel puțin 20 de organizații non-guvernamentale din Municipiul București de a participa la dezvoltarea incluzivă și durabilă a Capitalei, prin economie socială, solidară și circulară, prin introducerea de standarde și sisteme comune ONG și APL pentru dezvoltarea de politici publice incluzive și prin intervenție pilot, la nivelul Sectorului 3. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor II.1.4 Creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale” și II.1.5. “Consolidarea transparenței procesului decizional” al Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice.

Înscrieri: https://forms.gle/rUqBwf5DSLos7b3EA

Informații suplimentare: contact@atelierefarafrontiere.ro | TEL: 0740 02 55 41.

###

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Eveniment organizat în cadrul proiectului „Noul București, o capitală a tuturor”, cod MySMIS 131435

Proiectul este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București și este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

 Data publicării: octombrie 2022

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.