Ateliere Fără Frontiere și partenerii săi, Primăria Municipiului București și Primăria Sector 3, invită reprezentanții ONG-urilor din București să se înscrie la cursul Dezvoltare Locală Durabilă & Economie Circulară”, care va avea loc la București, în perioada 19-21 octombrie 2022.

Pe lângă studii de caz pe tema economiei circulare prin economia socială, cursul urmărește să ajute organizațiile participante să se dezvolte atât la nivel strategic, cât și operațional, de implementare și monitorizare a politicilor publice. Astfel, temele cursului abordează, atât teoretic, cât și practic, subiecte precum:

–       Buna guvernare – managementul performanței;

–       Sistemul de administrație publică locală din București;

–       Politici publice locale: elemente de politici publice, ciclul politicilor publice, analiza de politici publice;

–       Procesul de luare a deciziei în administrația publică locală: tehnici de îmbunătățire a procesului decizional de grup, transparență decizională și participare publică ; advocacy;

–       Dezvoltarea durabilă:  Agenda 2030, Pactul Verde European, Strategia pentru dezvoltare durabilă, schimbări climatice; smart city, documente strategice de dezvoltare locală durabilă, rolul administrației publice locale și al părților interesate; 

–       Economia circulară:  tranziția la economia circulară la nivel european, național și local, etapele economiei circulare, indicatori, deșeuri municipale, comportamentul consumatorului responsabil;

–       Strategii și proiecte / inițiative de managementul deșeurilor și economie circulară relevante la nivelul municipiului București și a Sectorului 3 – stadiul de elaborare și implementare, rolul societății civile și al economiei sociale;

–       Egalitate de șanse și tratament: egalitatea de șanse între femei și bărbați, forme de discriminare, egalitatea de tratament.

 

Cursul este susținut de domnul Adrian Bădilă, senior trainer, consultant internațional, mediator, coach și facilitator, cu o bogată experiență în parteneriatele public-civic, în administrația locală și centrală.

 

Proiectul „NOUL BUCUREȘTI, O CAPITALĂ A TUTUROR”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, urmărește consolidarea capacității a cel puțin 20 de organizații non-guvernamentale din Municipiul București de a participa la dezvoltarea incluzivă și durabilă a Capitalei, prin economie socială, solidară și circulară, prin introducerea de standarde și sisteme comune ONG și APL pentru dezvoltarea de politici publice incluzive și prin intervenție pilot, la nivelul Sectorului 3. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor II.1.4 Creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale” și II.1.5. “Consolidarea transparenței procesului decizional” al Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice.

 

Înscrieri: https://forms.gle/gyq5pYyJHjkmDhaC7.

Informații suplimentare: contact@atelierefarafrontiere.ro | TEL: 0740 02 55 41.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Eveniment organizat în cadrul proiectului „Noul București, o capitală a tuturor”, cod MySMIS 131435

Proiectul este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București și este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată -Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

 Data publicării: octombrie 2022

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.