solidaritate pentru educație și dezvoltare locală

solidaritate pentru educație - donații de echipamente IT prin programul EduClick

În România există în continuare un decalaj informatic mare între zonele urbane și cele rurale. Mulți copii și tineri nu au încă acces la o educație modernă. Un procent foarte scăzut dintre calculatoarele din România servește la educația copiilor și tinerilor, dar și acestea sunt concentrate în marile orașe ale României.

În cadrul atelierului de inserție socio-profesională reconect, persoane vulnerabile, excluse și marginalizate colectează, testează, pregătesc pentru reutilizare și reciclează deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), transformându-le în echipamente IT recondiționate care ajung acolo unde este nevoie de ele prin intermediul platformei EduClick.

Prin EduClick, Ateliere Fără Frontiere oferă acces la o educație de calitate și șanse egale copiilor și tinerilor nevoiași! În 11 ani, am reușit să donăm peste 16.000 de calculatoare complete proiectelor educaționale derulate în peste 2.000 de școli, grădinițe, asociații și fundații, echipamentele fiind folosite de peste 460.000 de copii și tineri din comunități defavorizate.

Află mai multe despre programele de donații de calculatoare din platforma EduClick: Dăm un Byte de Ajutor, Dăm Click pe România, Tech Kites

șantiere de solidaritate

Șantierele de solidaritate sunt proiecte pe care Ateliere Fără Frontiere le implementează pe plan local, în parteneriat cu o structură beneficiară care propune un proiect de renovare / reabilitare a unui spațiu (teren de sport, spațiu de joacă, sală de festivități etc.) destinat activităților pentru copii și tineri în dificultate, de obicei cu dizabilități severe sau din comunități marginalizate.

Ajutorul acordat de Ateliere Fără Frontiere constă în mobilizarea unor voluntari – persoane în dificultate aflate în parcurs de inserție socio-profesională, care vor lucra și locui în comunitatea respectivă pe o durată de 2-3 săptămâni – și ajutor financiar parțial destinat acoperirii cheltuielilor cu materialele necesare și voluntarii.

Structura parteneră trebuie să vină în completarea acestui proiect cu diferitele resurse de care dispune, de exemplu: mobilizarea unor voluntari locali, cazarea și prepararea alimentelor furnizate de Ateliere Fără Frontiere pe durata proiectului…

Șantierele de solidaritate organizate de Ateliere Fără Frontiere reprezintă un instrument prețios pentru activitatea asociației, pentru că, în plus față de colaborarea cu diverși actori instituționali, privați și asociativi și a realizărilor concrete în favoarea copiilor în dificultate, aceste șantiere ne permit:

  • să facilitam și să valorizam implicarea civică activă a tinerilor defavorizați;

  • să favorizăm incluziunea socială și profesională a persoanelor în dificultate, punând în valoare implicarea lor;

  • să sensibilizăm opinia publică și să responsabilizăm beneficiarii în ceea ce privește lupta împotriva marginalizării, implicarea civică, solidaritatea, lupta împotriva risipei și protecția mediului.

Acest tip de proiecte permit persoanelor în dificultate din atelierele noastre de inserție nu numai să conștientizeze sensul și finalitatea muncii lor, dar și pe a propriei valori, să capete încredere în competențele lor și să realizeze că solidaritatea nu este doar un concept, ci un mijloc real prin care ei pot să ajute cu posibilitățile lor pe alții.