reconect este un atelier de inserție socio-profesională al Ateliere Fără Frontiere în care persoanele vulnerabile colectează, repară și reciclează DEEE 

Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție RISE cere Guvernului României, printr-o scrisoare deschisă publicată astăzi, să protejeze persoanele vulnerabile, excluse și marginalizate angajate ca lucrători în inserție socio-profesională în cadrul organizațiilor non-profit cu activități economice. 

Organizațiile membre ale Rețelei Române a Întreprinderilor Sociale de Inserție RISE cer Guvernului să fie avute în vedere și nevoile lor urgente în pachetul de măsuri economice și fiscal-bugetare adoptate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, acestea fiind menite să reducă impactul acestei crize asupra beneficiarilor direcți ai acestora – persoane aflate în mare dificultate. Solicitările acestor organizații non-profit vizează: 

  1. Includerea ONG-urilor cu activitate economică și de inserție în dispozițiile destinate sprijinirii IMM-urilor din România asigurând tratamentul egal al acestora alături de ceilalți actori economici aflați în dificultate și corelarea actelor solicitate pentru obținerea certificatului de situații de urgență cu tipurile de documente specifice activității ONG-urilor cu activitate economică.
  2. Oportunități de finanțare publică pentru continuarea derulării programelor de inserție socio-profesională, scăzând astfel nivelul impactului negativ asupra persoanelor vulnerabile angajate în astfel de programe în cazul în care ONG-urile nu-și mai pot susține financiar activitatea pe timpul stării de urgență.

III. Tratarea salvării locurilor de muncă din sectorul non-profit cu aceeași importanță ca a celor din alte sectoare economice afectate de criza COVID-19.  

„Întreprinderile de inserție sunt printre primele lovite – pentru că lucrează în domenii puternic afectate de criză: catering și restaurante, brutării, confecții textile sau colectarea și reciclarea deșeurilor. Capacitatea lor de a rezista în condițiile crizei este mai redusă, prin specificul lor având lucrători vulnerabili, slab calificați, cu grave probleme sociale. Nu cerem decât să fim tratați de Guvern la fel cu celelalte întreprinderi. Nu dorim discriminări pozitive, ci acces egal la setul de măsuri destinat întreprinderilor pentru cele câteva zeci de organizații non-profit  care și-au asumat dificila sarcină de a asigura locuri de muncă pentru aceste persoane. Sectorul întreprinderilor de inserție se află la început de drum, are rezultate frumoase și constituie un pilon pentru politica socială de inserție activă a grupurilor vulnerabile și ar fi păcat ca tot ceea ce s-a dezvoltat cu greu să se prăbușească, a declarat Ancuța Vameșu, Președinte interimar RISE România. 

Integrarea socială și profesională a beneficiarilor direcți ai organizațiilor semnatare ale scrisorii deschise către Guvernul României este susținută de un contract de muncă pe durată adaptată persoanei și nevoilor acesteia și un program de formare și consiliere, care servește ca o punte către piața forței de muncă, sau prin crearea de locuri de muncă permanente în cadrul unor întreprinderi sociale. Întreprinderile sociale membre ale RISE România contribuie activ la prevenirea unei excluderi permanente sau pe termen lung a persoanelor vulnerabile, concentrându-se pe capacitatea individului de a se autodetermina, precum și de a deveni un actor cu drepturi depline în societate.  

În lipsa unui sprijin coerent din partea Guvernului în aceste momente de grea încercare pentru întreaga societate, integrarea acestor persoane riscă să dispară din România, cu grave consecințe pentru unii dintre cei mai vulnerabili dintre români. 

citește scrisoarea deschisă adresată guvernului 

 

https://docs.google.com/document/d/1sWiER_ba0Vmfepxs818_DEss9uXzhY4Mgi3V-ZfcxcA/edit