Reintegrăm pe piața muncii persoane greu angajabile, având grijă față de mediu.

Ateliere Fără Frontiere este este o asociație cu activitate economică, înființată în 2008, recunoscută ca organizație de utilitate publică, pentru integrarea socială, profesională și civică a persoanelor provenite din medii defavorizate, excluse, marginalizate și greu angajabile.

Ce ne-a motivat să începem:

  • lipsa de servicii de activare a persoanelor provenite din medii defavorizate care sunt apte de muncă, dar care sunt discriminate sau considerate neangajabile / greu angajabile din pricina vulnerabilităților pe. care le cumulează

  • dependența de servicii de asistență socială pasivă și prestații sociale care transformă anumite categorii de persoane vulnerabile în „beneficiari de profesie”

  • absența din statisticile oficiale a multor categorii de persoane excluse și marginalizate

  • lipsa politicilor publice integrate pentru o incluziune activă

Dacă în 2022, aproximativ 4 milioane de români trăiau în sărăcie, respectiv 1 din 5, adică 20% din populație, după cum arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică, date publicității la finele anului trecut, eforturile de reintegrare a persoanelor vulnerabile pe piața muncii ale unor organizații precum AFF, nu doar că aduc beneficii individuale fiecărei persoane căreia i se acordă sprijin, ci contribuie și la construirea unei societăți mai echitabile, incluzive și prospere. 

Această categorie, beneficiară directă a serviciilor sociale pasive care le oferă stabilitate doar pe termen scurt, ajunge să fie exclusă de pe piața muncii convenționale deoarece cumulează multiple dificultăți și are nevoie de sprijin și de facilitarea accesului la:

Această categorie, beneficiară directă a serviciilor sociale pasive care le oferă stabilitate doar pe termen scurt, ajunge să fie exclusă de pe piața muncii convenționale deoarece cumulează multiple dificultăți și are nevoie de sprijin și de facilitarea accesului la: