publicațiile noastre

Document de fundamentare al unei politici publice naționale care să vizeze solidaritatea prin economia circulară.

Cercetarea are rolul de fundamentare a unei politici publice naționale care să vizeze inserția socio-profesională a persoanelor adulte vulnerabile prin economia socială. 

Document de politică publică locală la nivelul Municipiului București.

Prima cercetare existentă la nivelul Municipiului București despre accesul pe piața muncii a persoanelor din grupuri vulnerabile și rolul pe care programele de inserție/integrare socio-profesională îl poate avea.

GHID PRIVIND ACHIZIȚIILE CU CLAUZE SOCIALE ȘI VERZI

Materialul oferă informații utile despre achizițiile sociale și verzi pe care instituțiile, companiile, organizațiile le pot efectua pentru a contribui la dezvoltarea unei economii sustenabile.

GHID PENTRU JOB COACHES

Ghidul oferă un set de instrumente de lucru generale tuturor profesioniștilor care lucrează direct cu persoanele cu vulnerabilități în cadrul întreprinderilor sociale de inserție și care, prin natura postului lor, au o componentă pedagogică în relația cu aceste persoane.

MATERIAL DESPRE INSERȚIA PERSOANELOR VULNERABILE

Materialul prezintă grupurile vulnerabile de pe piața muncii, tipurile de intervenții pentru lucrătorii defavorizați și integrarea socio-profesională în întreprinderile sociale din România, Franța, Spania și Belgia.

BUNE PRACTICI DIN ECONOMIA SOCIALĂ

Materialul subliniază eforturile realizate de pionierii economiei sociale în România, înființate în urmă cu mai multe de 10 ani, respectiv membrii RISE România – Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție prin Activitate Economică.

MOBILITATEA INCLUZIVĂ DIN ROMÂNIA

Materialul descrie în detaliu termenul de „mobilitate incluzivă” și modalitățile prin care mobilitatea la nivel european ar trebui să fie accesibilă tuturor membrilor europeni, indiferent de vulnerabilitățile de care dispun sau de mediul din care provin.

PRE-FORMARE. PERMIS DE CONDUCERE

Ghidul conține oferte de formări pentru mobilitate și condus auto adaptate nevoilor și resurselor persoanelor defavorizate, recomandări politice pentru mobilitate incluzivă și instrumente de diagnostic referitoare la mobilitatea persoanelor aflate în inserție socio-profesională.

MATERIAL W.I.S.E WEEE

Materialul a fost dezvoltat cu scopul de îmbunătăți eficiența materialelor și a managementului de deșeuri prin dezvoltarea a noi produse ce au la bază elemente reciclate ale deșeurilor electrice și electronice, dar și promovarea folosirii responsabile a unor resurse naturale.

CARTEA ALBĂ PENTRU UN GRUP DE ACȚIUNE CO-RESPONSABIL

Cartea albă regrupează faptele, cifrele și o serie de propuneri de acțiune și pentru o politică publică voluntaristă, necesare consolidării unui cadru de acțiune co-responsabil.

RRRESPONSABIL ȘI SOLIDAR. REDU, REUTILIZEAZĂ, RECICLEAZĂ!

Materialul reunește date ale raportului ”What. aWaste: A Global Review of Solid Waste Management 2012” al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu privind deșeurile urbane.

ECOURI PROJECT

Proiectul prezintă concluziile a 6 întreprinderi sociale din zona de Nord-Vest și Nord-Est a României, care s-au axat pe integrarea pe piața muncii a persoanelor aflate în risc de excluziune socială

WISES FOSTERING CITIZENSHIP AND EMPOWERMENT FOR DISADVANTAGED GROUPS

Materialul, dezvoltat în cadrul proiectului ”Europe 4 all!” prezintă bune practici ale întreprinderilor sociale de inserție în muncă de la nivelul Europei, dar modalitățile prin care aceste întreprinderi reușesc să sprijine și să schimbe, în bine, viitorul persoanelor vulnerabile.

PENTRU UN DIALOG SOCIAL ADAPTAT ÎNTREPRINDERILOR DE ECONOMIE SOCIALĂ

Materialul prezintă recomandări pentru actorii europeni implicați în dialogul social; cum pot actorii sociali să construiască un bun dialog prin care să-și facă vocea auzită.