Despre proiect


WISE for digital upskilling este un proiect Erasmus+ , cu durata de doi ani, care își propune să creeze și să furnizeze materiale de învățare pentru îmbunătățirea competențelor adulților greu angajabili, din întreprinderile sociale de inserție prin muncă. În faza inițială, au fost identificate nevoile de alfabetizare, calcul și digital ale lucrătorului vulnerabil.

Totodată, proiectul își propune să consolideze competențele pedagogice ale profesioniștilor / șefilor de echipă care lucrează direct cu beneficiarii, oferindu-le un ghid de job coaching. Toate materialele intelectuale sunt accesibile în formate digitale, astfel încât să poată depăși barierele geografice și temporale.

Obiective

Dezvoltarea, testarea și implementarea materialelor digitale de învățare, cu scopul de a îmbunătăți competențele și calificările lucrătorilor dezavantajați care participă la formare la locul de muncă în întreprinderile sociale de inserție profesională – alfabetizare/abilitatea de calcul și competențe digitale de bază.

Dezvoltarea, testarea, implementarea și diseminarea unui set de instrumente și materiale digitale inovatoare de învățare pentru a pregăti mai bine șefii de echipă/liderii din întreprinderile sociale de inserție în muncă, drept profesioniști echipați pentru a promova și atinge provocările de echitate, diversitate și incluziune în mediul de învățare bazat pe muncă – instrumente pentru competențe evaluare, proiectarea de căi de integrare pentru lucrătorii defavorizați și coaching de viață și de muncă.

Consolidarea cooperării, crearea unor rețele și schimbul de practici între organizațiile implicate în formarea la locul de muncă pentru adulții cu calificare scăzută din țările participante. De asemenea, prin intermediul proiectului, a fost dezvoltat un set comun de materiale de instruire privind cunoștințele digitale de bază pentru adulții slab calificați, care include și noi tehnologii care apar pe piața muncii.

Planurile proiectului

Pe parcursul proiectului, ne-am propus crearea a patru livrabile:

 • un mic studiu al situației WISE-urilor din Belgia, Franța, Spania și România;
 • un set de materiale pedagogice pentru beneficiarii WISE-urilor, adulți slab calificați care au nevoie de dobândirea de competențe de bază în calcul, alfabetizare și digital;
 • un set de materiale pedagogice pentru șefii de echipe, principalele persoane care lucrează direct cu beneficiarii din cadrul WISE-urilor;
 • un Observator Online care adună toate informațiile într-un singur loc, pentru a fi ușor accesibil de oriunde și oricând de către grupul țintă al proiectului.

Beneficiarii proiectului

Activitățile și rezultatele proiectului WISE se adresează întreprinderilor sociale de integrare în muncă, furnizorilor de servicii sociale și de ocupare a forței de muncă, organizațiilor publice și private non-profit și asistenților sociali interesați de strategii care pregătesc pentru piața forței de muncă persoanele slab calificate, slab educate, care le vor îmbunătăți cunoștințele și abilități în furnizarea de job-coaching și includerea serviciilor și strategiilor de job-coaching în pachetele de intervenție și în politicile locale de integrare în muncă.

RISE România

Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție (RISE) este o asociație formată din opt ONG-uri din România.

Membrii fondatori sunt: ​​Fundația Alături de Voi România, Viitor Plus (Atelierul de Pânză), Fundația pentru Dezvoltarea Poporului, Ateliere Fără Frontiere, Motivație, Organizația Umanitară Concordia, Colecția Atinsă, Zonele Suceava.

RISE își propune în primul rând sprijinirea și dezvoltarea întreprinderilor de inserție socio-profesională prin activitate economică pentru persoanele aflate în nevoie. Întreprinderile sociale de inserție cu activitate economică grupate în rețea se implică activ în combaterea excluziunii sociale prin oferirea de oportunități de incluziune socială și economică a persoanelor excluse/ marginalizate/ vulnerabile. Integrarea lor socială și profesională este susținută de un contract de muncă pe perioada adaptată și de un program de formare care servește drept punte către piața muncii, sau prin generarea de locuri de muncă permanente în cadrul întreprinderilor sociale.

Întreprinderile sociale din rețeaua RISE lucrează la construirea treptată a capacității de angajare a persoanelor, pe baza planurilor individualizate și a formării practice și a educației la locul de muncă, care reprezintă nu numai o sursă de venit și acces la drepturile de bază, ci și o rampă de lansare pentru deplina lor. integrare socială și profesională.

ENSIE

Rețeaua Europeană a Întreprinderilor de Inserție Socială (ENSIE) a fost înființată oficial la Bruges (Belgia) la 11 mai 2001.

ENSIE își are ca obiectiv reprezentarea, menținerea și dezvoltarea în Europa a rețelelor și federațiilor de întreprinderi sociale de integrare în muncă, dorind să contribuie la o dezvoltare durabilă în cadrul Uniunii Europene.

Aceasta include următoarele aspecte:

 • Piața muncii și integrarea socială a grupurilor de risc defavorizate.
 • Viabilitatea economică a întreprinderilor sociale de integrare în muncă.
 • Promovarea egalităţii de şanse.

În prezent, ENSIE reunește 29 de rețele naționale și regionale, reprezentând 21 de țări ale Uniunii Europene, Serbia și Moldova. Toate aceste rețele urmăresc, într-un mod adaptat condițiilor locale, obiective de integrare socială a publicului defavorizat. În total, rețelele cuprind 3.000 de întreprinderi sociale de integrare în muncă și peste 230.000 de persoane salariate.

Brigades Nature, Franța

Brigades Nature sunt alcătuite din diferitele asociații ale GROUPE SOS Transition Écologique care desfășoară proiecte de integrare prin și către profesii verzi, respectând mediul și biodiversitatea.

Les Brigades Nature (BN) este un „ateliers et chantiers d’insertion (ACI)” – un tip special francez de întreprindere socială de integrare în muncă.

Atelierele de integrare și locurile de muncă ACI „ateliers et chantiers d’insertion (ACI)” oferă sprijin și activitate profesională șomerilor care se confruntă cu dificultăți sociale și profesionale deosebite. Angajații (ACI) primesc o compensație cel puțin egală cu salariul minim. Atelierele și taberele de lucru de integrare (ACI) sunt aprobate de stat și beneficiază de ajutor pentru îndeplinirea misiunilor lor. ACI-urile sunt, împreună cu alte trei tipuri de întreprinderi sociale din Franța și anume asociația intermediară (AI), întreprinderea de integrare (EI) și întreprinderea de integrare temporară a forței de muncă (ETTI) a structurilor de integrare prin activitate economică (SIAE).

Brigades Nature Rhône are sediul în departamentul Rhone, având un atelier și un loc de inserție creat în 1992.

Formació i Treball, Spania

În 1992, Caritas a înființat Fundația Formació i Treball (FT) în scopul formării și introducerii în muncă a persoanelor cu risc de excluziune socială și pentru a gestiona livrarea de haine, mobilier și alte echipamente de uz casnic familiilor vulnerabile. Fundația are mai multe întreprinderi sociale D’ins escola – Restaurant și catering specializat în bucătăria de piață, în care, prin formare, se răspunde persoanelor care doresc să aibă posibilitatea de a lucra. Fundația a avut în unitățile și serviciile sale 379 de lucrători defavorizați – persoane cu risc de excludere în 2018; fiind cea mai mare companie de inserție ca număr de lucrători din toată Spania

FT își pune în practică misiunea folosind un model cu triplu impact:

 • Social: facilitarea accesului la necesitățile de bază (îmbrăcăminte, mobilier și alimente)
 • Economic: crearea de locuri de muncă durabile în teritoriu pentru persoanele vulnerabile
 • Mediu: extinderea ciclului de viață al produselor și astfel reducerea generării de deșeuri.

Serii de formare a personalului

 

În perioada 21.02.22 – 25.02.2022 a avut loc seria C1 de formare a personalului pe tema: Educație digitală pentru adulți cu calificare scăzută și experiență regională a WISE-urilor din Spania. Această serie a fost organizată cu succes de partenerul nostru de proiect, Formacio i Treball, în Barcelona, Spania.

Scopul seriei de formare C1 a fost de a oferi o mai bună înțelegere a abordărilor și metodologiilor de inserție ale celuilalt utilizate în contexte particulare și de a facilita partajarea și dezvoltarea reciprocă a produselor care sunt relevante pentru fiecare dintre cele trei țări, dar și a experienței din partea tuturor organizațiilor participante.

19 șefi de echipă, angajați și manageri ai întreprinderilor sociale de integrare în muncă din fiecare țară parteneră a proiectului au participat activ la formarea personalului C1 pentru a-și împărtăși cunoștințele, ajutându-se reciproc să dezvolte practici inovatoare, să le adapteze pe cele existente și să se organizeze pentru implementarea de noi programe, cursuri și materiale de învățare și instrumente de însoțire pentru cursanții adulți din grupurile vulnerabile.

Formarea comună a personalului a fost extrem de bine echilibrată între vizitele de studiu ale diferitelor WISE din Barcelona, ​​seminarii și mese rotunde pe următoarele subiecte:

 • Seminar cu FEICAT despre experiența regională (Catalunia) a WISE-urilor prezentat de domnul Esteve Ferrer. Subiectele abordate ale seminarului au fost: cadrul legal al WISE-urilor din Catalunia, cum sunt finanțate, clauze sociale, contracte rezervate.
 • Seminar despre Economie Circulară prezentator de către domnul Miquel Vidal. Seminarul a încercat să răspundă la următoarele întrebări: Au adulții slab calificați au nevoie de competențe digitale pentru locurile de muncă actuale din modelele economiei circulare? Cum pot WISE-urile care fac parte din Economia Circulară să-i ajute pe adulții slab calificați să își perfecționeze pe piața reală a muncii?
 • Seminar prezentat de doamna Laia Ferré despre experiența regională de sustenabilitate a Formació i Treball de vânzare de produse/servicii către „companii obișnuite”
 • Masa rotundă de bune practici: practicile bunelor WISE în învățarea adulților. Educație digitală pentru adulți slab calificați și experiență regională a WISE-urilor din Spania, Franța, România și alte țări europene. Împărtășirea experiențelor și practicilor între participanți.

De asemenea, în timpul sesiunii C1, cei 19 participanți au testat câteva materiale pedagogice despre Competențe digitale de bază și materiale de învățare electronică despre formarea antrenorului de locuri de muncă și schimbul de instrumente privind evaluarea competențelor, coachingul de viață și de muncă și proiectarea și implementarea programelor de integrare profesională. Contribuția lor a fost integrată în elaborarea etapei finale a celor două materiale intelectuale ale proiectului.

A doua serie de formare a personalului a avut loc la Lyon, Franța, în perioada 16-20 mai 2022.

A fost organizată și găzduită cu succes de partenerul nostru, Brigades Nature și a inclus un amestec de ateliere, seminarii, prezentări și vizite de studiu pe tema C2 – Politici de integrare în muncă a lucrătorilor dezavantajați prin întreprinderi sociale și parteneriat public-privat – abordare durabilă pentru integrarea pe piața muncii a adulților cu calificare scăzută.

Scopul seriei de formare C2 a fost de a oferi o mai bună înțelegere a managementului WISE-urilor, a problemelor de politică din domeniul economiei sociale și a cooperării între diverși actori: servicii de ocupare a forței de muncă, servicii sociale, angajamentul angajatorilor/angajatorilor (contracte de inserție, stimulente de angajare, servicii pentru angajatori sau față de beneficiarii de plasare), și servicii de educație pentru adulți în acest context, rolul ONG-urilor pentru tineri și adulți pe termen lung, greu de angajat, inclusiv în agențiile private de plasare a forței de muncă (intermediari ai serviciilor private de angajare). Atât echipa Brigades Nature cu invitații speciali, cât și cei 19 participanți la training, toți fiind manageri sau personal senior al WISE-urilor din Spania, România și Letonia, și-au făcut schimb de perspective, know-how și experiență.

Seria C2 a avut 5 zile întregi de oportunități de învățare reciprocă perspicace generate de:

 • Atelier de lucru pe teme de politică și colaborarea cu instituțiile de stat care oferă locuri de muncă și servicii sociale
 • Seminar privind Politicile departamentale pentru revenirea la locul de muncă / reintegrarea pe piața convențională a muncii (cu invitați speciali de la Metropolis of Lyon Pôle Emploi – Centrul de locuri de muncă)
 • Workshop Colaborare cu sectorul privat pentru angajare. Responsabilitatea socială a sectorului privat. Abordare durabilă pentru integrarea convențională pe piața muncii a adulților slab calificați
 • Workshop despre Cum se creează o rețea de companii partenere?
 • Seminar privind achizițiile publice în Franța: Contracte de retragere. Clauzele sociale. Cadrul legislativ (invitat special: Reprezentantul Metropolis din Lyon)
 • Prezentarea strategiei interne de afaceri a Brigades Nature – sustenabilitate

Prezentări și vizite de studiu la:

 • ferma educațională a AIDEN Chantiers (ferme urbană care îmbină responsabilitatea socială, performanța economică, abordarea de mediu și inovația
 • atelierul de integrare Unis Bike. Programul Rute de Angajare consolidate cofinanțat în cadrul Programului Operațional Național FSE, integrat în dispozitivul nr. 6 al subvenției globale a Metropolei Lyon
 • Brigades Nature

În ultima zi a seriei de formare C2, partenerii de proiecte Formacio i Treball, au organizat împreună cu participanții la training o sesiune demonstrativă a mai multor materiale pedagogice dezvoltate pentru beneficiarii programelor de inserție pentru analfabeți – materiale de învățare electronică în calcul, alfabetizare și competențe digitale pe google sala de clasa. Seria de instruire C2 a fost încheiată cu o rundă de concluzii elaborate de fiecare dintre participanții la training – ideile principale, învățăturile și perspectivele pe care participanții le-au obținut în aceste zile de formare și cu o sesiune de feedback pe întreaga agendă a programului.

 

 

În perioada 4-8 iulie 2022 a avut loc ultima întâlnire a personalului, C3 – Întreprinderi sociale de integrare în muncă în comunitățile defavorizate.

Seria C3 a fost organizată în România de AFF, cu marele sprijin al membrilor RISE România. Aceste activități comune au vizat o mai bună înțelegere a abordărilor și metodologiilor celorlalți utilizate de WISE în contexte particulare (comunitățile defavorizate din România) și au facilitat schimbul reciproc de know-how și experiență între parteneri.

7 reprezentanți ai partenerilor noștri de proiect au venit din Franța, Spania și Letonia la această sesiune de învățare reciprocă, participând la un grup divers de concepte de formare:

 • Seminar RISE România privind economia socială în România. Rolul întreprinderilor sociale de integrare în muncă în comunitățile defavorizate. Profilul general al beneficiarilor programelor de inserție din comunitățile defavorizate din România
 • Prezentare – Metodologia de inserție din cadrul AFF. Abordări diferite pentru beneficiarii din comunitățile rurale defavorizate față de zonele urbane
 • Atelier de lucru bio&co: WISE în comunitățile defavorizate: probleme frecvente întâlnite în comunitățile defavorizate. Probleme de mobilitate în mediul rural. Pregătirea compostului – un model de afaceri în fermele WISE din regiunile economice defavorizate
 • Atelierul Viitor Plus: WISE-uri și unități de protecție în comunitățile defavorizate. Responsabilitatea socială ca bază a parteneriatului cu sectorul privat. Tip de sprijin pentru persoanele din comunitățile defavorizate: Proiectul „Adoptă un copac”.

Prezentări și vizite de studiu la:

 • Asociația Caritas Câmpulung și misiunea acesteia. Vizite de studiu la ferma agricolă (creșterea vacilor și producerea brânzeturilor) și la restaurantul Caritas, Câmpulung Muscel
 • Prezentări și vizite de studiu la cele 2 întreprinderi de economie socială: Brutăria Concordia și Căminul de Pâine Mic dejun, Edu – Campus Concordia (inclusiv aici școala profesională și școala primară), Centrul de Servicii Sociale Casa Alexandra, Centrul Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost – Iuda locuințe sociale, casă de tip familial Elisabeth
 • Proiectele actuale și viitoare ale Viitor Plus. Vizite de studiu la Atelierul de Pânză și Recicleta
 • Prezentare și vizite de studiu a celor 6 ateliere ale Nazarcea Grup, un bun exemplu de Unitate Protejată Autorizată din sectorul public (Sector 1 al Primăriei, București)

Seria C3 a închis cercul activităților de învățare reciprocă din cadrul proiectului ERASMUS+ WISE for Digital Upskilling cu rezultate fructuoase atât ale participanților la formare, cât și ale șefilor de echipă /profesorilor/formatorilor. Toate cele trei sesiuni de instruire a personalului au reprezentat oportunități relevante atât pentru managerii WISE, cât și pentru șefii de echipă, de a analiza prin comparație modelul și metodologia WISE în cadrul legal local și de a face schimb de bune practici în educația adulților din grupurile vulnerabile. De asemenea, această sesiune comună de formare a personalului a fost cadrul potrivit pentru ca partenerii de proiect să lucreze împreună ca o singură echipă, pentru a crea un set inovator, dar realist și aplicabil de materiale pedagogice pentru participanții la programele de inserție și pentru antrenorii lor de locuri de muncă.

Milestones

În perioada 24 – 25 februarie 2022 a avut loc a doua noastră întâlnire transnațională în prezență la Barcelona, ​​Spania, pe tema: Perfecționarea adulților cu calificare scăzută prin intermediul întreprinderilor sociale de integrare în muncă și raportarea proiectelor

În perioada 19 – 20 mai 2022 a avut loc la Dardilly, Districtul Lyon, Franța, a treia întâlnire transnațională a noastră. Acesta a fost organizat cu succes de partenerul nostru, Brigades Nature, pe tema: Parteneriate public-privat în îmbunătățirea calificărilor lucrătorilor dezavantajați

Lansarea tuturor produselor intelectuale ale acestui program a avut loc în data de 12 septembrie, în cadrul atelierului „Integrarea în muncă a persoanelor vulnerabile – formarea abilităților de muncă și rolul coachilor de locuri de muncă. Nevoia de servicii de plasare a unui loc de muncă. Parteneriat public-privat”.

Atelierul a fost organizat de AFF la București, Palatul Camerei de Comerț a României.

Pe 12 și 13 septembrie 2022, toți Partenerii au realizat o revizuire detaliată a proiectului în cadrul ultimei întâlniri transnaționale.

A fost un moment foarte emoționant și plin de satisfacții, bazat pe faptul că calendarul activităților a fost respectat, la fel și cadrul bugetar, calitatea produselor intelectuale și activitățile de diseminare a acestora au fost realizate cu succes în toate țările organizatoare.

La 31 octombrie 2022 AFF a organizat în cadrul sediului său un eveniment de închidere a proiectului.

La acest eveniment au fost prezentate întregii echipe a AFF și tuturor participanților la programul de inserție rezultatele proiectului WISE for Digital Upskilling și setul de materiale pedagogice pentru calcul, alfabetizare și abilități digitale. Am făcut o sesiune demonstrativă de lecții de calcul și abilități digitale în cadrul google classroom. Dincolo de prezentarea materialelor, am subliniat importanța parteneriatelor strategice în cadrul programelor ERASMUS+.

Evenimente de multiplicare

Pe 28 octombrie 2021 AFF a susținut la București un seminar pe tema: Creșterea capacității persoanelor vulnerabile – rolul întreprinderilor de inserție socială, instrumente și bune practici.

Seminarul a fost organizat ca un eveniment hibrid la care au fost prezenți 9 participanți locali (de la ONG-uri și DGASPC), 2 șefi de echipă de la un WISE din Macedonia de Nord și 1 șef de echipă de la un WISE slovac și mai mult de 20 de invitați online, prin platforma Zoom.

În cadrul acestui seminar au fost prezentate în detaliu proiectul, obiectivele acestuia, un cadru general al primului set de materiale pedagogice pentru calcul, alfabetizare și abilități digitale și al 4-lea produs intelectual al proiectului, deja publicat online în versiunea engleză și română: „Integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile prin întreprinderi sociale – incluziunea pe o piață sustenabilă a muncii.  Material introductiv. ”

Al doilea eveniment de multiplicare al proiectului a fost organizat de AFF ca un atelier pe tema: Integrarea în muncă a persoanelor vulnerabile – formarea abilităților de muncă și rolul antrenorilor de locuri de muncă. Nevoia de servicii de plasare a unui loc de muncă. Parteneriat public-privat.

Peste 50 de specialiști în lucrul cu persoane defavorizate, reprezentând organizații din sectorul public, non-profit și privat, au participat la atelierul de la Camera de Comerț și Industrie a Palatului București, București, România.

În cadrul atelierului, în contextul dezbaterii provocărilor întâlnite în procesul de dezvoltare a competențelor transversale și profesionale în calea către angajabilitatea adulților din grupuri dezavantajate, au fost prezentate programul ERASMUS+ și cele 4 produse intelectuale ale proiectului WISE for Digital Upskilling.

Pe 21 iulie 2022, Formacio i Treball a organizat la Barcelona, ​​Spania, cel de-al treilea eveniment de multiplicare al proiectului sub forma unui atelier pe tema „Perfecționarea competențelor lucrătorilor dezavantajați – competențe digitale”.

Evenimentul a reunit 39 de participanți reprezentând entități și fundații care fac parte și contribuie la economia socială și solidară și acțiunea socială în general, în toată regiunea Cataloniei, Spania.

În cadrul evenimentului s-a pus un accent deosebit pe inserția în muncă a persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate și pe procesul de însoțire a acestora pentru încorporarea lor pe piața muncii: rolul echipei tehnice, relația dintre entitățile public-private și coordonarea diferitelor resurse și abordări de formare digitală pentru lucrătorii în situații vulnerabile.

 

Pe 27 septembrie 2022 a avut loc cel de-al 4-lea eveniment de multiplicare, organizat de Brigades Nature în Franța, sub forma unui atelier pe tema Integrarea profesională a adulților cu calificare scăzută – rolul serviciilor de integrare profesională și al parteneriatelor public-privat.

Acest eveniment a reunit 23 de parteneri locali și a permis structurilor de inserție să facă schimb asupra evoluției dificultăților întâmpinate și a răspunsurilor aduse de fiecare dintre aceștia pentru a face față dificultăților din ce în ce mai prezente. În urma acesteia au apărut limitele de fezabilitate a structurilor.

Aceasta a fost oportunitatea pentru noi de a reveni la livrabilele realizate în cadrul proiectului WISE for Digital Upskilling și de a le prezenta.

Pe 13 septembrie 2022, RISE România a organizat o conferință uriașă cu peste 100 de participanți, la Palatul Parlamentului din București.

Sub tema: Întreprinderi sociale de integrare în muncă – căi sustenabile pentru integrarea pe piața muncii a adulților slab calificați, conferința a fost un eveniment de o zi întreagă cu 3 sesiuni plenare, 3 ateliere. Peste 30 de Întreprinderi Sociale, Întreprinderi Sociale de Inserție, Unități Protejate și Membri RISE, au intrat în dialog cu membrii Camerei Deputaților, Consilierul de Stat din Cabinetul Primului Ministru, Secretarii de Stat din Ministerul Muncii, ai Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, și ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și cu numeroase instituții de servicii sociale din toată România.

Participanților li s-au adresat și înalți oficiali europeni – comisarul european Nicolas Schmidt printr-un mesaj video și Dragoș Pîslaru, președintele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și membru al Intergrupului Economie Socială, Parlamentul European. De asemenea, la conferință au fost prezente două mari municipalități europene: Paris prin Afaf Gabelotaud, viceprimar responsabil cu mediul de afaceri, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea economică, și Barcelona prin Sònia Fuertes, Consiliul orașului Barcelona, ​​comisar pentru acțiune socială, care și-au expus programele locale de inserție. prin achizitii sociale cu clauze de inserare. Rețeaua europeană de întreprinderi sociale de integrare în muncă (ENSIE) a participat prin directorul Patrizia Bussi și rețeaua spaniolă FAIDEI și catalană FEICAT prin directorii Aicha Belassir și, respectiv, Esteve Ferrer. Prezentările, bunele practici, politicile publice discutate în cadrul conferinței pot fi găsite în detaliu pe #ObservatorulInserției lansat cu aceeași ocazie la link-ul de aici: https://riseromania.ro/observatorul-inserției

Produsele intelectuale ale proiectului

Octombrie 2021: a fost lansată pagina web a Observatorului online. Puteți găsi aici în timp util toate rezultatele proiectului: riseromania.ro/en/wise-observatory . 

Octombrie 2021: a fost publicată broșura – Introducere în muncă, integrarea lucrătorilor dezavantajați prin intermediul întreprinderilor sociale – o incluziune durabilă pe piața muncii. Puteți vizualiza și descărca documentul, aici: atelierefarafrontiere.ro/publicatii

Aprilie 2022: a fost publicată broșura – Ghid pentru antrenorii de locuri de muncă și instrumente privind evaluarea competențelor, coachingul de viață și profesional și proiectarea și implementarea programelor de integrare profesională. Puteți vizualiza și descărca documentul de aici: atelierefarafrontiere.ro/publicatii

În perioada 28 – 29 octombrie 2021 a avut loc prima noastră întâlnire transnațională în prezență la București, România, pe tema: Întreprinderi sociale pentru integrarea în muncă a adulților slab calificați.