Prin proiectul „Era digitală a întreprinderilor sociale: tendințe și oportunități în cadrul economiei circulare (DigiSocCirc)” abordăm principalele tendințe, provocări și oportunități de digitalizare în domeniul reutilizării și reparării.

Cu RREUSE ca și coordonator de proiect, consorțiul format din zece membri va aborda în mod comun principalele tendințe, provocări și oportunități pentru digitalizare în domeniul reutilizării și reparării. Pentru a dezvolta capacitățile necesare pentru a promova incluziunea și corectitudinea tranzițiilor verzi și digitale, activitățile proiectului includ:

  • Cartografierea inițiativelor digitale existente și a principalelor tendințe din sectorul de reutilizare și reparare;
  • Identificarea impactului și a oportunităților pentru incluziunea socială și abilități;
  • Crearea unei hărți de drum pentru întreprinderile circulare și sociale pentru a adopta instrumente digitale;
  • Promovarea cooperării transfrontaliere cu scopul de a dezvolta soluții digitale colective comune.

Consorțiul de proiect este format din întreprinderi sociale individuale, precum și din rețele regionale și naționale de întreprinderi sociale active în domeniul reutilizării, reparării și reciclării din întreaga Uniune Europeană, și anume: RREUSE, RE-Use Austria, Ateliere Fara Frontiere (AFF, România), Humana Nova (Croația), Branchevereniging Kringloop Bedrijven Nederland (BKN, Olanda), Re-Use Deutschland, Kierrätyskeskus (Finlanda), Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS, Spania), ENVIE (Franța), Emmaus Europe (Franța).

 

DigiSocCirc este finanțat printr-un grant acordat de Comisia Europeană în cadrul programului Fondului Social European (ESF+).