Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

În perioada august 2022 – septembrie 2023, Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și cu Primăria Municipiului București, derulează proiectul „Noul București – O capitală a tuturor” (cod proiect MySMIS131435  /SIPOCA / 1085 ), destinat consolidării capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Proiectul, finanțat prin programul Operațional Capacitate Administrativă (în valoare de 375.870,46 lei, din care 294.682,45 lei cofinanțare UE), este destinat consolidării capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local. În acest proiect, Ateliere fără Frontiere va lucra împreună cu actori ai economiei sociale, autorități publice locale, cetățeni, pentru un București social și solidar bazat pe o guvernare participativă și o gestiune responsabilă și strategică a resurselor disponibile.

Proiectul „Noul București – O capitală a tuturor” vizează:

–       creșterea capacitații a 20 de ONG-uri sociale și de mediu din București de a se implica în promovarea dezvoltării incluzive și durabile (la nivel strategic și practic, operațional / de implementare) a Capitalei și a Sectorului 3, cu precădere prin economie sociala, solidară și circulară

–        monitorizare a politicilor publice prin formarea și certificarea a 40 de reprezentanți ONG în „dezvoltare locală durabilă” și „dezvoltare locală incluzivă”.

Obiectivul general al proiectului urmărește consolidarea capacității a cel puțin 20 de organizații non-guvernamentale din Municipiul București de a participa la dezvoltarea incluzivă și durabilă a capitalei prin economie socială, solidară și circulară, prin introducerea de standarde și sisteme comune ONG și APL pentru dezvoltarea de politici publice incluzive și prin intervenție pilot, la nivelul Sectorului 3. Totodată, are în vedere îmbunătățirea colaborării şi parteneriatului dintre administrația publică locală și ONG-uri în domeniile social, economie socială, ocupare și inserție socio-profesională a grupurilor dezavantajate.

Un alt obiectiv specific al proiectului conturează îmbunătățirea comunicării și transparenței decizionale și a participării cetățenești la luarea deciziilor în Municipiul București și în Sectorul 3 în domeniile dezvoltării durabile și incluziunii sociale.

Principalele activități din cadrul proiectului:

●      Organizarea a câte două serii de curs dedicate ONG-urilor din București pe temele „Dezvoltare locală durabilă și economie circulară” și „Dezvoltare locală incluzivă și economie socială și solidară”.

●      Organizarea a 16 Ateliere de lucru între ONG-uri sociale și de mediu, întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție și partenerii publici ai proiectului – Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 3. Dezbaterile debutează pe 19 ianuarie și vor dura până în septembrie 2023, creând cadrul optim de dialog în vederea îmbunătățirii comunicării și transparentei decizionale și a participării cetățenești la luarea deciziilor în Municipiul București și în Sectorul 3 în domeniile dezvoltării durabile și incluziunii sociale, prin facilitarea directă de dezvoltare de parteneriate. Temele de dezbatere se vor concentra pe domenii precum: servicii sociale, economie socială, ocupare și inserție socio-profesională a grupurilor dezavantajate, educație de mediu și managementul inteligent al deșeurilor, economie circulară.

●      Crearea unei platforme online „Bucureștiul social și solidar” dedicată facilitării și promovării parteneriatelor și schimbului de informații între autorități publice locale, ONG-uri sociale și de mediu și întreprinderi sociale din București.

●      Organizarea unui Grup de Acțiune care să evalueze, monitorizeze și promoveze modul de implementare al unei politici publice locale în domeniul incluziunii sociale – inserția socio-profesională a lucrătorilor defavorizați prin economia socială și circulară la nivelul Primăriei Sectorului 3.

●      Realizarea a 10 parteneriate între ONG-uri și Autorități Publice Locale, dintre care 5 să continue și la 6 luni după încheierea proiectului.

●      Organizarea GALEI PARTENERIATELOR, în care vor fi premiate cele mai sustenabile 10 parteneriate încheiate între ONG-uri și APL, cu impact pozitiv în dezvoltarea Bucureștiului.

Prin „Noul București – O capitală a tuturor” ne dorim să explorăm cum ar putea arăta capitala dintr-un unghi social și solidar, unde nimeni nu este lăsat în urmă. Proiectul este de asemenea un deziderat ce poate fi atins prin crearea de capital și servicii în parteneriat public-privat cu valoare socială prin activități de economie circulară, unde producția și consumul sunt realizate sustenabil și valorificăm deșeurile prin recondiționare, reutilizare și reciclare. Dezvoltarea unei piețe dedicate economiei sociale și circulare va contribui la crearea de locuri de muncă decente, verzi, incluzive și noi competențe.

Proiectul este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București și este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Proiectul „NOUL BUCUREȘTI, O CAPITALĂ A TUTUROR” urmărește consolidarea capacității a cel puțin 20 de organizații non-guvernamentale din Municipiul București de a participa la dezvoltarea incluzivă și durabilă a Capitalei, prin economie socială, solidară și circulară, prin introducerea de standarde și sisteme comune ONG și APL pentru dezvoltarea de politici publice incluzive și prin intervenție pilot, la nivelul Sectorului 3. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor II.1.4 Creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale” și II.1.5. “Consolidarea transparenței procesului decizional” al Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Eveniment organizat în cadrul proiectului „Noul București, O capitală a tuturor”, cod MySMIS 131435

Proiectul este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere, în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București, și este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Data publicării: octombrie 2022

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Noutăți