Proiectul Net-Works este un proiect Erasmus+, cu durată de 3 ani, care are scopul de a crea noi rețele naționale sau regionale de furnizori de educație pentru adulți și de a facilita implementarea acestor rețele în cooperarea de la nivel european.

Parteneri

ENSIE din Belgia - lider de proiect
ISEN din Irlanda
Ateliere Fără Frontiere din România
Galileo Progetti din Ungaria
Community Development Institute din Macedonia de Nord
Associação A3S din Portugalia
Association of Social Economy Entities - ASSE din Slovacia
Initiative for Development and cooperation din Serbia

Pe parcursul proiectului vom: 

  • Crea un MOOC (curs online) cu accentul pe „Rețelele de furnizori de educație pentru adulți la locul de muncă”
  • Organiza 5 sesiuni de informare pentru a afla mai multe de la toți partenerii de proiect, pe diverse subiecte
  • Organizarea a două mese rotunde pentru a face schimb de metodologii de educație a adulților la locul de muncă
  • Organizarea a două vizite de studiu între o rețea nouă și una cu experiență
  • Organizarea a două întâlniri cu 2 experți
  • Pregătirea unui inventar al metodologiilor de succes, unui ghid de comunicare externă, unui repertoriu de sustenabilitate financiară și unei foi de parcurs pentru sustenabilitate.

Proiectul a început în Decembrie 2020 și se va derula până în Noiembrie 2023.

Primul Newsletter al proiectului

Partenerii din proiect au pregătit primul buletin informativ pentru a prezenta activitățile din cadrul acestui proiect, dar și ceea ce s-a făcut de la începutul acestuia. 

Al doilea Newsletter al proiectului

Partenerii din proiect au prezentat activitățile și ceea ce s-a făcut de la începutul proiectului. A fost, de asemenea, o oportunitate de a prezenta seria de videoclipuri pregătite în cadrul proiectului axat pe întrebarea „De ce să vă alăturați unei rețele”?

Al treilea Newsletter al proiectului

Partenerii de proiect sunt bucuroși să vă informeze că al treilea lor buletin informativ este gata! În el puteți găsi toate cele mai recente informații despre proiect, livrabilele sale și pașii următori!

Kick off meeting - 10 februarie 2021

În februarie, partenerii de proiect s-au întâlnit la întâlnirea de lansare a proiectului pentru a se cunoaște și pentru a stabili care va fi primul pas în legătură cu proiectul. și să faciliteze implicarea acestora în cooperarea europeană.

Prima întâlnire peer-to-peer - 15 martie 2021

În martie, partenerii proiectului s-au întâlnit pentru prima sesiune peer-to-peer pentru a discuta despre ce este o rețea, cum funcționează și ce poate aduce o rețea membrilor săi. A fost un prim pas foarte important pentru a pune scena la începutul proiectului!

Prima întâlnire de proiect

Pe 7 și 8 iulie, partenerii proiectului s-au întâlnit la București, România, a fost o ocazie bună de a face schimb de informații despre cele mai recente știri despre proiect și despre următoarele evoluții. Am avut ocazia să vizităm câțiva furnizori de educație pentru adulți, Concordia, AFF și Viitor Plus, toți membri ai RISE România!

Cea de-a doua întâlnire peer-to-peer - 13 septembrie 2021

În septembrie, partenerii proiectului s-au întâlnit pentru cea de-a doua sesiune peer-to-peer pentru a discuta despre „Avantajele aderării la o rețea”. Această sesiune s-a concentrat pe analiza a ceea ce este motivația în profunzime a organizațiilor de a adera la o rețea; a fost împărțit în trei părți, fiecare abordând o întrebare.

Întâlnire de proiect în București - 28/29 octombrie 2021

La sfârșitul lunii octombrie, partenerii s-au adunat la București și online pentru a participa la o întâlnire de proiect pentru a face schimb de informații despre cum să construim o rețea. Ei au avut ocazia să se întâlnească și cu Oana-Silvia Țoiu, deputată în Parlamentul României.

Cea de-a treia întâlnire peer-to-peer - 2 decembrie 2021

Pe 2 decembrie, partenerii proiectului Net-Works s-au întâlnit la Tetovo (Macedonia de Nord) și online pentru a treia întâlnire de proiect. Toți partenerii au fost bucuroși să se întâlnească într-un mod hibrid pentru a face bilanțul a ceea ce s-a făcut în ultimele luni cu privire la proiect și a ceea ce se așteaptă pentru viitor.

Webinar în cadrul Săptămânii educației și formării profesionale a Uniunii Europene

ENSIE a organizat, împreună cu partenerii proiectului Net-Works, un webinar în cadrul Săptămânii UE pentru competențe VET cu tema „Ce competențe sunt necesare pentru a construi o rețea (WISE)?” să prezinte primele constatări ale proiectului Net-Works.

Reprezentare și leadership în rețelele WISEs - a 4-a sesiune peer-to-peer

Pe 23 mai, partenerii proiectului s-au întâlnit pentru a patra sesiune peer-to-peer pentru a discuta despre „Reprezentare și leadership în rețelele WISEs”. Această sesiune i-a ajutat pe parteneri să definească câteva cuvinte cruciale pentru a-și continua munca de sprijinire a construirii rețelelor.

Întâlnirea de proiect de la Dublin - 22 iunie 2022

Pe 22 iunie, partenerii proiectului s-au întâlnit la Dublin! A fost o întâlnire foarte fructuoasă cu discuții foarte interesante despre proiect, legislația națională a economiei sociale, necesitatea sau nu a unei forme juridice pentru rețelele naționale.

Pe 28 și 29 octombrie, partenerii proiectului s-au întâlnit la București, România, pentru prima vizită de studiu a proiectului Net-Works. Vizita de studiu a constat în două părți, mai întâi o sesiune de „transfer de bune practici” în data de 28 cu toți partenerii, urmată de o analiză SWOT a rețelelor întreprinderilor sociale. Pe 29, partenerii s-au alăturat unei întâlniri de advocacy cu secretarul de stat al Ministerului Muncii din România.

Raportul primei vizite de studiu

Raportul vizitei de studiu în București

Rapoarte de țară

În cadrul proiectului, partenerii au pregătit primul lor livrabil – un raport de țară care face bilanțul situației WISE-urilor (Întreprinderilor sociale de inserție prin muncă) din toate țările partenere, în comparație cu situația WISE-urilor la nivel european.

În acesta puteți afla mai multe despre statutul național al acestor întreprinderi, legislația existentă, sprijinul financiar și sponsorizările, existența rețelelor naționale /regionale.

Puteți găsi raportul în toate limbile partenere ale proiectului!

Bune practici

Cel de-al doilea livrabil al proiectului sunt prezentări ale unor bune practici din toate țările partenere ale proiectului . Aceste bune practici pun în lumină exemple de întreprinderi sociale din țările partenere și modalități prin care acestea își desfășoară activitatea. 

Sperăm să vă inspire aceste povești.

Repertoriu privind sustenabilitatea financiară a rețelelor

Al treilea livrabil constă în raportul „Repertoriu privind sustenabilitatea financiară a rețelelor”.

Raportul oferă informații despre diferitele tipuri de acțiuni pe care rețelele le folosesc pentru a stabili informații despre structurile de guvernanță ale rețelei, modul în care rețelele interacționează cu membrii, diferitele fluxuri de venituri pentru rețele și costurile probabile atunci când operează o rețea.

Sperăm că rezultatele din acest raport vor fi de mare valoare pentru partenerii de proiect care inițiază noi rețele atunci când elaborează planul de acțiune pe termen lung, precum și un instrument util pentru rețelele care operează deja în vederea reevaluării abordării lor asupra structurii, guvernării, strângerii de fonduri și durabilității.

Al patrulea livrabil al proiectului constă într-un MOOC gratuit, accesibil la https://mooc-networks.eu/!

Obiectivul principal al acestui curs online gratuit „Consolidarea capacității rețelelor de furnizori de educație pentru adulți la locul de muncă” este de a construi și susține noi rețele locale/regionale de furnizori de educație pentru adulți la locul de muncă printre rețelele dezvoltate și mai puțin dezvoltate, concentrându-se pe construirea de rețele: crearea de rețele: principii, lobby și advocacy, leadership și sustenabilitate financiară, precum și schimbul de cunoștințe/bune practici pentru a încuraja învățarea reciprocă.