proiectele noastre

Conectare.Dezvoltare.Acces

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Scopul proiectului este oferirea sprijinului pentru angajare pe piața convențională a muncii pentru adulții proveniți din medii vulnerabile, contribuind, astfel, la obiectivul de dezvoltare durabilă 8, de dezvoltare economică prin acțiuni de inovare socială.

Proiectul „Vreau să muncesc” este derulat de Asociația Ateliere Fără Frontiere și finanțat prin apelul Conectare.Dezvoltare.Acces, dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Enel România.

Sprijin pentru încrederea în sine a refugiaților vulnerabili din Ucraina

Parteneriatul UNHCR – Ateliere Fără Frontiere are drept scop asigurarea integrării pe termen lung a persoanelor vulnerabile, în România, începând cu persoanele refugiate din Ucraina. Proiectul început în anul 2022 și continuat în 2023, își propune oferirea suportului necesar în accesarea pieții muncii convenționale din România, atât de către refugiați, cât și de către români proveniți din medii vulnerabile.   

Proiectul este derulat în colaborare cu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Solidaritate Fără Frontiere

Capacitarea persoanelor refugiate din Ucraina pentru autonomie si incluziune

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Proiectul propune creșterea gradului de angajabilitate a refugiaților prin adaptarea modelului de inserție socio-profesională a AFF, respectiv printr-o abordare integrată a serviciilor deja disponible susținută de management de caz unic și individualizat care mapează și coordonează soluțiile disponibile și care capacitează beneficiarii în accesarea acestora, sprijiniți și/sau pe cont propriu. O atenție deosebită este acordată achiziției de cursuri de limbă română, nevoie insuficient deservită.

Proiectul este derulat de Asociația Ateliere Fără Frontiere, în parteneriat cu Rise Romania – Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Incluziunea are Voce

 Capacitarea Grupurilor Vulnerabile pentru Incluziune și Inovație Socială

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Abordând una din cauzele principale a inegalităților și excluziunii, lipsa unui loc de muncă, ne propunem să inovăm social prin întărirea serviciilor de activare integrate și să milităm pentru diversitate în rândul angajatorilor și pentru o abordare responsabilă social în administrația publică.

Proiectul Incluziunea are Voce este implementat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014 – 2021.

www.activecitizensfund.ro www.eeagrants.org

 

Noul București -
O capitală a tuturor

Îmbunătățirea comunicării și transparenței decizionale și a participării cetățenești la luarea deciziilor

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Obiectivul general al proiectului urmărește consolidarea capacității a cel puțin 20 de organizații non-guvernamentale din Municipiul București de a participa la dezvoltarea incluzivă și durabilă a capitalei prin economie socială, solidară și circulară, prin introducerea de standarde și sisteme comune ONG și APL pentru dezvoltarea de politici publice incluzive și prin intervenție pilot, la nivelul Sectorului 3.

Totodată, are în vedere îmbunătățirea colaborării şi parteneriatului dintre administrația publică locală și ONG-uri în domeniile social, economie socială, ocupare și inserție socio-profesională a grupurilor dezavantajate.

Achiziții cu impact social și de mediu

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Prin parteneriatul cu Centrul pentru Legislație Nonprofit și Fundația Civitas, ne propunem creșterea capacității autorităților publice și a companiilor de a realiza achiziții verzi și cu impact social, în vederea îmbunătățirii incluziunii sociale a persoanelor din grupurile vulnerabile și a calității vieții prin reducerea efectelor negative asupra mediului.

Proiectul Achiziții cu impact social și de mediu este implementat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014 – 2021.

www.activecitizensfund.ro www.eeagrants.org

Net-Works

Rețele de întreprinderi sociale de inserție


Net-Works reunește întreprinderi sociale de inserție sau rețele ale acestora din opt țări europene (Belgia, Irlanda, România, Ungaria, Macedonia de Nord, Portugalia, Slovacia și Serbia) cu scopul de a identifica provocările comune cu care se confruntă și pentru le găsi rezolvarea prin constituirea unor noi rețele de asociații pentru educația adulților, la nivel național și regional.

Proiect co-finantat prin Programul Erasmus+ , program al UE pentru Educaţie, Formare, Tineret şi Sport 2021-2027.

#NetWorksproject #Erasmusplus #SocialEconomy

WISE for Digital Upskilling

Educație digitală pentru toți​

Proiectul propune creșterea capacității persoanelor vulnerabile de integrare pe piața muncii prin dezvoltarea unor formări de educație digitală și îmbunătățirea mentoratului pe care îl primesc din partea pedagogilor îndrumători din întreprinderile sociale care formează abilitățile de muncă ale persoanelor vulnerabile.

Ateliere Fără Frontiere împreună cu partenerii săi Formació i Treball (Spania), Brigades Nature (Franța), ENSIE (Belgia, EU) și RISE România, cu sprijinul financiar al Erasmus+ vor colabora în perioada 2020-2022 pentru realizarea unor instrumente necesare dezvoltării metodologiilor de acompaniere socio-profesională a întreprinderilor sociale de inserție din țările partenere și la nivel european. 

Proiect co-finantat prin Programul Erasmus+ , program al UE pentru Educaţie, Formare, Tineret şi Sport 2021-2027.

Mob’In Europe​

Mobilitatea incluzivă în Europa

Mobilitatea este vitală pentru persoanele vulnerabile întrucât oferă accesul la resurse indispensabile unui trai decent. Incluziunea activă permite fiecărui cetățean, inclusiv celor defavorizați, să participe pe deplin în societate și, în special, să aibă un loc de muncă.

Proiectul Mob’In Europe s-a desfășurat în perioada 2019-2021 de către CAIPS, Federația Wallonă a Operatorilor de Inserție Socială și Profesională, în parteneriat cu Mob’In France, Rețeaua Franceză de Operatori de Mobilitate și Ateliere Fără Frontiere. Proiectul și-a propus înființarea unei oferte de formări pentru mobilitate și condus auto adaptate nevoilor și resurselor persoanelor defavorizate, realizarea de recomandări politice pentru mobilitate incluzivă și crearea de instrumente de diagnostic referitoare la mobilitatea persoanelor aflate în inserție socio-profesională. Proiect co-finantat prin Programul Erasmus+ , program al UE pentru Educaţie, Formare, Tineret şi Sport 2014-2020.