Proiecte în derulare

Professional Insertion Of Refugees

Proiectul are ca obiectiv principal integrarea pe piața muncii a persoanelor refugiate, indiferent de țara din care provin. 

În vederea acestui obiectiv desfășurăm o serie de activități în județele Brașov și Ilfov menite să crească gradul de angajabilitate a acestora, precum și familiarizarea cu sistemul pieței muncii din țară. 

Proiectul este derulat de Ateliere Fără Frontiere, cu sprijinul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Buying Social and Circular (Cosme)

RREUSE și partenerii săi au lansat un proiect pentru a deschide noi uși pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale intitulat „Cumpărare Socială și Circulară – Parteneriate între întreprinderile sociale și sectorul privat (BuySocCirc)”.

Proiectul își propune să stimuleze, să susțină și să accelereze accesul întreprinderilor circulare sociale la achizițiile private. Cu RREUSE în frunte, consorțiul format din opt membri va examina practicile curente și va furniza expertiza lor practică pe teren în stabilirea parteneriatelor cu sectorul privat.

The Digital Era of Social Enterprises

RREUSE și partenerii săi au lansat un proiect de 12 luni care își propune să dezvolte potențialul întreprinderilor sociale în era digitală intitulat „Era digitală a întreprinderilor sociale: tendințe și oportunități în cadrul economiei circulare (DigiSocCirc)”.

Cu RREUSE ca și coordonator de proiect, consorțiul format din zece membri va aborda în mod comun principalele tendințe, provocări și oportunități de digitalizare în domeniul reutilizării și reparării.

 

FOOD-Y- Promovarea angajării tinerilor din categorii vulnerabile și dezvoltarea abilităților antreprenoriale utilizând economia circulară pentru a găsi soluții la problemele de risipă alimentară.

Proiectul FOOD-y crește competențele antreprenoriale ale tinerilor și îi motivează să găsească soluții inovatoare la problemele legate de risipa de alimente din comunitatea lor.

Suntem parteneri în acest proiect alături de următoarele asociații: 

1.HELLO YOUTH – HeY (Suedia)

 2. ANAZITITES THEATROU / Fix in Art – FiA (Grecia)

3. Mine Vaganti NGO – MVNGO (Italia)

4. FRAMEWORK associazione culturale – FRAME (Italia)

5. FAAL Dernegi- (Turcia)

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. 

SEEDing- Enterprising for Tomorrow

Suntem parteneri în proiectul „SEEDing – Enterprising for Tomorrow” coordonat de ADV România- Fundația Alături de Voi.  Obiectivul proiectului este de a crește competitivitatea a minim 100 de întreprinderi sociale din România, cu precădere din TIC și industria verde.

SEEDing își propune să acționeze în patru direcții:

  1. Dezvoltarea de competențe în economia circulară, tehnologii informatice (ICT) și finanțare socială pentru cel puțin 500 de persoane care lucrează în întreprinderi sociale sau organizații ce activează în sectorul economiei sociale din România.
  2. Consolidarea parteneriatelor responsabile între entitățile economiei sociale, mediul de afaceri, autoritățile publice și universități în cadrul clusterului „Acceleratorul de Întreprinderi Sociale”.
  3. Transfer de know-how în domeniul economiei circulare – de la întreprinderile sociale din Norvegia la sectorul economiei sociale din România.
  4. Maparea sectorului de economie socială și a nevoilor întreprinderilor sociale din România, în contextul transpunerii Planului de Acțiune European pentru Dezvoltarea Economiei Sociale, aprobat în decembrie 2021 de Comisia Europeană.
Proiectul “SEEDing – Enterprising for Tomorrow” beneficiază de un grant de 184 900 EUR din Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Dăm Click pe România

Școala digitală este pentru toți!

Dăm Click pe România este un program al Asociației Ateliere Fără Frontiere care urmărește digitalizarea educației din România și scăderea decalajului educațional prin echiparea cu infrastructură digitală a organizațiilor educaționale ce activează în mediul rural sau urban marginalizat: grădinițe, școli, licee, organizații non-guvernamentale sau instituții publice cu caracter social.

Din 2008, Ateliere Fără Frontiere a donat prin programul său de donații peste 27.000 de calculatoare recondiționate în atelierul educlick. În total, 3163 de organizații educaționale au beneficiat de echipamente în ultimii 15 ani, echivalentul a mai bine de 10% din totalul școlilor din România.

Ateliere Fără Frontiere donează calculatoare recondiționate către școlile din mediul rural din România din anul 2008, dar din 2019 acest program poartă numele Dăm Click pe România și este susținut financiar de către Kaufland România și OMV Petrom.

Incluziunea are Voce

 Capacitarea Grupurilor Vulnerabile pentru Incluziune și Inovație Socială

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Abordând una din cauzele principale a inegalităților și excluziunii, lipsa unui loc de muncă, ne propunem să inovăm social prin întărirea serviciilor de activare integrate și să milităm pentru diversitate în rândul angajatorilor și pentru o abordare responsabilă social în administrația publică.

Proiectul Incluziunea are Voce este implementat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014 – 2021.

www.activecitizensfund.ro www.eeagrants.org

Solidaritate Fără Frontiere

Capacitarea persoanelor refugiate din Ucraina pentru autonomie si incluziune

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Proiectul propune creșterea gradului de angajabilitate a refugiaților prin adaptarea modelului de inserție socio-profesională a AFF, respectiv printr-o abordare integrată a serviciilor deja disponible susținută de management de caz unic și individualizat care mapează și coordonează soluțiile disponibile și care capacitează beneficiarii în accesarea acestora, sprijiniți și/sau pe cont propriu. O atenție deosebită este acordată achiziției de cursuri de limbă română, nevoie insuficient deservită.

Proiectul este derulat de Asociația Ateliere Fără Frontiere, în parteneriat cu Rise Romania – Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Sprijin pentru încrederea în sine a refugiaților vulnerabili din Ucraina

Parteneriatul UNHCR – Ateliere Fără Frontiere are drept scop asigurarea integrării pe termen lung a persoanelor vulnerabile, în România, începând cu persoanele refugiate din Ucraina. Proiectul început în anul 2022 și continuat în 2023, își propune oferirea suportului necesar în accesarea pieții muncii convenționale din România, atât de către refugiați, cât și de către români proveniți din medii vulnerabile.   

Proiectul este derulat în colaborare cu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Net-Works

Rețele de întreprinderi sociale de inserție


Net-Works reunește întreprinderi sociale de inserție sau rețele ale acestora din opt țări europene (Belgia, Irlanda, România, Ungaria, Macedonia de Nord, Portugalia, Slovacia și Serbia) cu scopul de a identifica provocările comune cu care se confruntă și pentru le găsi rezolvarea prin constituirea unor noi rețele de asociații pentru educația adulților, la nivel național și regional.

Proiect co-finantat prin Programul Erasmus+ , program al UE pentru Educaţie, Formare, Tineret şi Sport 2021-2027.

#NetWorksproject #Erasmusplus #SocialEconomy

Centrul de Reparare și Recondiționare a Bunurilor educlick

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Dezvoltăm Centrul de Recondiționare al calculatoarelor din atelierul educlick. 

Proiectul obținut cu sprijin financiar de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei,

Proiecte încheiate

Noul București -
O capitală a tuturor

Îmbunătățirea comunicării și transparenței decizionale și a participării cetățenești la luarea deciziilor

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 131435, cod SIPOCA 1085

Obiectivul general al proiectului urmărește consolidarea capacității a cel puțin 20 de organizații non-guvernamentale din Municipiul București de a participa la dezvoltarea incluzivă și durabilă a capitalei prin economie socială, solidară și circulară, prin introducerea de standarde și sisteme comune ONG și APL pentru dezvoltarea de politici publice incluzive și prin intervenție pilot, la nivelul Sectorului 3.

Totodată, are în vedere îmbunătățirea colaborării şi parteneriatului dintre administrația publică locală și ONG-uri în domeniile social, economie socială, ocupare și inserție socio-profesională a grupurilor dezavantajate.

Conectare.Dezvoltare.Acces

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Scopul proiectului este oferirea sprijinului pentru angajare pe piața convențională a muncii pentru adulții proveniți din medii vulnerabile, contribuind, astfel, la obiectivul de dezvoltare durabilă 8, de dezvoltare economică prin acțiuni de inovare socială.

Proiectul „Vreau să muncesc” este derulat de Asociația Ateliere Fără Frontiere și finanțat prin apelul Conectare.Dezvoltare.Acces, dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu Enel România.

Achiziții cu impact social și de mediu

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Prin parteneriatul cu Centrul pentru Legislație Nonprofit și Fundația Civitas, ne propunem creșterea capacității autorităților publice și a companiilor de a realiza achiziții verzi și cu impact social, în vederea îmbunătățirii incluziunii sociale a persoanelor din grupurile vulnerabile și a calității vieții prin reducerea efectelor negative asupra mediului.

Proiectul Achiziții cu impact social și de mediu este implementat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014 – 2021.

www.activecitizensfund.ro www.eeagrants.org

WISE for Digital Upskilling

Educație digitală pentru toți​

Proiectul propune creșterea capacității persoanelor vulnerabile de integrare pe piața muncii prin dezvoltarea unor formări de educație digitală și îmbunătățirea mentoratului pe care îl primesc din partea pedagogilor îndrumători din întreprinderile sociale care formează abilitățile de muncă ale persoanelor vulnerabile.

Ateliere Fără Frontiere împreună cu partenerii săi Formació i Treball (Spania), Brigades Nature (Franța), ENSIE (Belgia, EU) și RISE România, cu sprijinul financiar al Erasmus+ vor colabora în perioada 2020-2022 pentru realizarea unor instrumente necesare dezvoltării metodologiilor de acompaniere socio-profesională a întreprinderilor sociale de inserție din țările partenere și la nivel european. 

Proiect co-finantat prin Programul Erasmus+ , program al UE pentru Educaţie, Formare, Tineret şi Sport 2021-2027.

Mob’In Europe​

Mobilitatea incluzivă în Europa

Mobilitatea este vitală pentru persoanele vulnerabile întrucât oferă accesul la resurse indispensabile unui trai decent. Incluziunea activă permite fiecărui cetățean, inclusiv celor defavorizați, să participe pe deplin în societate și, în special, să aibă un loc de muncă.

Proiectul Mob’In Europe s-a desfășurat în perioada 2019-2021 de către CAIPS, Federația Wallonă a Operatorilor de Inserție Socială și Profesională, în parteneriat cu Mob’In France, Rețeaua Franceză de Operatori de Mobilitate și Ateliere Fără Frontiere. Proiectul și-a propus înființarea unei oferte de formări pentru mobilitate și condus auto adaptate nevoilor și resurselor persoanelor defavorizate, realizarea de recomandări politice pentru mobilitate incluzivă și crearea de instrumente de diagnostic referitoare la mobilitatea persoanelor aflate în inserție socio-profesională. Proiect co-finantat prin Programul Erasmus+ , program al UE pentru Educaţie, Formare, Tineret şi Sport 2014-2020.