Condiții generale:

 • Contract individual de muncă cu durată determinată și posibilitatea prelungirii cu durată nedeterminată, bonuri de masă

 • Loc de muncă: atelier de inserție, com. Niculești, sat Ciocănari, nr 224B, jud Dâmbovița

 • Program de muncă: de luni până vineri, de la 08.00 la 17.00, o ora pauză de masă, 8 ore/zi; programul poate fi schimbat prin act adițional la contractul de muncă în funcție de planul de producție

 • Subordonare: Reponsabil producție/inginer agronom exploatare și șef echipă

 • Necalificat, studii generale.

Descrierea postului – sub îndrumarea directă a inginerului agronom:

 • Îndeplinirea obiectivelor de înființare și întreținere a culturilor în conformitate cu norma stabilită de inginerul agronom și supravegheată de șeful de echipă

 • Recoltarea legumelor conform cerințelor și instrucțiunilor primite

 • Participarea la presortarea legumelor pentru depozitare (păstrare)

 • Participarea la sortarea legumelor și ambalarea lor pentru livrare

 • Curățarea locului de muncă la sfârșitul programului

 • Execută orice alte dispoziții care duc la bunul mers al activității în fermă

 • Este în subordinea directă a șefului de echipă și a inginerului agronom și indirectă a celorlalți membri din echipa permanentă a asociației

 • Respectă Regulamentul de ordine interioară, normele de securitate și protecția muncii, statutul și valorile Asociației Ateliere Fără Frontiere

 • Participă la ședințe de producție

Cerințe generale:

 • Doritor/doritoare de a învață lucruri noi

 • Îndemnare, răbdare, capacitatea de a desfășura sarcini repetitive

 • Comportament decent și respectuos față de colegi și persoane din afară echipei

 • Punctualitate și disciplină în desfășurarea activității

Așteptăm CV și scrisoare de intenție pe adresa cariere@atelierefarafrontiere.ro. Doar persoanele considerate eligibile vor fi contactate pentru continuarea procesului. 

Te așteptăm!