DESCRIEREA POSTULUI

Gestionarul este responsabil de intrările și ieșirile în/din gestiunea asociației, de realizarea recepțiilor, de ținerea la zi a situației stocurilor și de raportarea către eco-organismele și autoritățile de mediu.

CONDIȚII SPECIFICE OCUPĂRII POSTULUI

 • Studii medii, preferabil, tehnice

 • Experiență minim 2 ani

 • Competențele pedagogice și lucrul anterior cu persoane vulnerabile reprezintă un avantaj

CALITĂȚI COMPETITIVE

 • Aderarea la proiectul, misiunea și valorile Asociației

 • Cunoștințe în Microsoft Excel

 • Cunoașterea programelor de contabilitate și gestiune ar fi un plus

 • Ușurință în a lucra cu cifre

 • Răbdare, atenție la detalii, capacitate de analiză

 • Calități organizatorice

 • Calități relaționale și spirit de echipă

 • Disponibilitate, autonomie, reactivitate

RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI DE MUNCĂ

 • Întocmește PV de recepție și verifică concordanța cu PV de colectare, întocmind note de constatare diferențe unde este cazul

 • Dă instrucțiuni clare manipulanților pentru depozitarea corectă a produselor, deșeurilor, consumabilelor și ambalajelor

 • Întocmește fișele de trasabilitate paleți, DEEE, echipamente etc. și alocă paleților pe spațiile de stocare dedicate din hala de depozitare

 • Introduce zilnic date din documente primare în aplicația de gestiune/tabele Excel / Saga și se asigură de actualizarea bazei de date

 • Înregistrează conform Legii 211/2011, HG 856/2002, HG 1037/2010 OUG 5/2015 în tabele Excel, aplicații soft etc. cantitățile de deșeuri colectate, tratate, valorificate, transferate, recondiționate, și generate în activitatea Asociației

 • Creează situații/dosare în Excel necesare pentru raportarea către eco-organism și Agenția Regională pentru Protecția Mediului pentru cele 3 ateliere de inserție: educlick, remesh și bio&co

 • Verifică corectitudinea depozitării deșeurilor (pe paleți, cu greutatea, data , denumirea și codul specificate)

 

 • Asigură evidența stocurilor scriptice și reale pentru fiecare tip de deșeu din atelier

 • Asigură suport tehnic pentru contabilitate și gestiunea administrativă

 • Se asigură că operațiunile făcute sunt corecte și corespund cu documentele

 • Introduce datele și prelucrează toate operațiunile de gestiune (intrări, ieșiri, transferuri)

 • Pregătește documente pentru diverse raportări și le înregistrează în situațiile solicitate, după caz

 • Participă la operațiuni de inventariere (centralizare documente, introducere în baza de
  date)

 • Participă la ședințele de producție (ordinea zilei, minuta, etc.) sub coordonarea directorului de producție

 • Participă la ședințele de echipă și la cele plenare

 • Participă activ la evenimentele asociației: ceremonii, proiecte de solidaritate, activități de socializare.

CONDIȚII

 Adresa: Sos Oltenitei, nr 105 (Curtea INTEC), sector 4, Bucuresti

 Contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 Atelier de inserție, Șos. Olteniței nr. 105, sector 4, București

 Salariu fix lunar + Tichete de masă + Decont transport

 Program de lucru: lu-vi, 08.00-16.30

Așteptăm CV pe adresa cariere@atelierefarafrontiere.ro, până la data de 17 februarie 2023

Doar persoanele considerate eligibile vor fi contactate pentru continuarea procesului.

Te așteptăm în echipă!