Noul București – O capitală a tuturor

O capitală cu o economie socială, circulară și solidară

București. 03 octombrie 2022. Ateliere fără Frontiere, în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și cu Primăria Municipiului București, anunță demararea proiectului „Noul București – O capitală a tuturor” (cod proiect MySMIS131435 /SIPOCA / 1085 ). Derulat în perioada 01.08.2022 – 30.09.2023, proiectul urmărește consolidarea capacitații a cele puțin 20 de organizații non-guvernamentale din Municipiul București de a participa la dezvoltarea incluzivă și durabilă a capitalei prin economie socială, solidară și circulară.

Proiectul, finanțat prin programul Operațional Capacitate Administrativă (în valoare de 375.870,46 lei, din care 294.682,45 lei cofinanțare UE), este destinat consolidării capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local. În acest proiect, Ateliere fără Frontiere va lucra împreună cu actori ai economiei sociale, autorități publice locale, cetățeni, pentru un București social și solidar bazat pe o guvernare participativă și o gestiune responsabilă și strategică a resurselor disponibile.

„Orașul în care trăim sau doar lucrăm ne influențează fundamental desfășurarea vieții de zi cu zi, ne oferă atât oportunități cât și provocări. Pentru anumite categorii de persoane în schimb, posibilitatea de implicare și oportunitățile sunt mai reduse. Ne confruntăm în regiunea București-Ilfov cu o pondere de aproape 27% persoane inactive (15-64 ani), conform datelor Institutului Național de Statistică. Conform cercetării sociologice realizate în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, aproximativ 12% din populația Bucureștiului se percepe a fi în situație de vulnerabilitate socială. În cadrul proiectul „Noul București – O capitală a tuturor”, propunem și o platformă a actorilor economiei sociale – asociații și fundații, ONG-uri și case de ajutor reciproc inclusiv ale vârstnicilor, și întreprinderi sociale. Actorii economiei sociale vor putea dezbate în întâlniri în format fizic dar și offline, într-un forum deschis, cele mai grave probleme cu care se confruntă Bucureștiul şi regiunile sale limitrofe cu scopul de a găsi soluții concrete la realitatea urbană care ne înconjoară şi pentru a le propune autorităților publice”, spune Mihaela Bucșa, manager de proiect, Ateliere Fără Frontiere.

Proiectul, Noul București – O capitală a tuturor, vizează creșterea capacității a 20 de ONG-uri sociale și de mediu din București de a se implica în promovarea dezvoltării incluzive și durabile a Capitalei și a Sectorului 3, cu precădere prin economie sociala, solidară și circulară – la nivel strategic și practic, operațional, de implementare și monitorizare a politicilor publice prin formarea ș certificarea a 40 de reprezentanți ONG în „dezvoltare locală durabilă” și „dezvoltare locală incluzivă”.

”Primăria Municipiului București își propune să sprijine orice inițiativă venită din partea societății civile care duce la îmbunătățirea calității vieții bucureștenilor. Totodată, suntem alături de organizațiile non-guvernamentale care activează în domenii precum economia socială și inserția în muncă a grupurilor vulnerabile, pentru că este esențial ca autoritatea locală să implice comunitatea în implementarea unor proiecte și programe elaborate pentru un București al oamenilor”, declară Primarul General, Nicușor Dan.

În cadrul proiectului, se va urmări, de asemenea, îmbunătățirea colaborării și a parteneriatului dintre administrația publică locală și ONG-uri în domeniile social, economie socială, ocupare și inserție-socio-profesională a grupurilor dezavantajate, mediu și managementul inteligent al deșeurilor – economie circulară, prin susținerea dezvoltării a 10 parteneriate relevante între ONG și APL, din care cel puțin 5 vor fi active la 6 luni de la finalizarea proiectului.

“Organizațiile neguvernamentale, prin prisma experienței lor în domenii diverse, aduc abordări inedite în rezolvarea problemelor cu care se confruntă anumite grupuri vulnerabile; de aceea, contribuția societății civile este esențială în formularea politicilor publice. Prin proiectul „Noul București – O capitală a tuturor” sperăm să asigurăm, prin formarea organizațiilor neguvernamentale în inserția persoanelor aflate în situații de risc, complementaritatea acțiunilor administrației locale și centrale în crearea unei societăți cât mai incluzive”, declară Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

“Pandemia de COVID-19 a adus multe schimbări dificile în viața noastră, dar au existat organizații neguvernamentale care au găsit resurse pentru a le depăși și pentru a continua să fie de folos celor aflați în nevoie. Asociația Ateliere Fără Frontiere este una dintre acestea. Am fost impresionat de munca depusă în sprijinul celor mai vulnerabili și am susținut fără rezerve încheierea acestui parteneriat pentru o dezvoltare durabilă și incluzivă a comunității noastre”, spune Lucian Judele, viceprimarul Sectorului 3.

Un alt obiectiv specific al proiectului conturează îmbunătățirea comunicării și transparenței decizionale și a participării cetățenești la luarea deciziilor în Municipiul București și în Sectorul 3 în domeniile dezvoltării durabile și incluziunii sociale prin crearea platformei online „Bucureștiul social și solidar”, prin facilitarea directă de dezvoltare de parteneriate (16 ateliere de lucru) și prin premierea parteneriatelor reale și de impact în cadrul „Galei parteneriatelor”.

Atingerea rezultatelor urmărite este susținută de numeroase activități precum crearea unei platforme online „Bucureștiul social și solidar” dedicată facilitării și promovării parteneriatelor și schimbului de informații între autorități publice locale, ONG-uri sociale și de mediu și întreprinderi sociale din București, susținerea a două serii de curs dedicate participanților din ONG-uri pe temele „Dezvoltare locală durabilă și economie circulară” și ”Dezvoltare locală incluzivă și economie socială și solidară”, întâlniri de lucru/dezbateri între ONG-uri sociale și de mediu, întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție și partenerii publici ai proiectului – Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 3 și pe teme precum inserția socio-profesională a adulților vulnerabili, achiziții publice cu impact social, integrarea refugiaților și a migranților; hrană sustenabilă – colaborarea cu micii producători agricoli, economia socială și circulară în planurile de dezvoltare locală, solidaritatea în comunitate – soluții cu valoare socială. Totodată, va fi organizat un grup de acțiune care să evalueze, monitorizeze și promoveze modul de implementare al unei politici publice locale în domeniul incluziunii sociale – inserția socio-profesională a lucrătorilor defavorizați prin economia socială și circulară la nivelul Primăriei Sectorului 3 și vor fi încheiate 10 parteneriate între ONG-uri și autorități publice locale, dintre care 5 să continue și la 6 luni după încheierea proiectului. În cadrul proiectului se va organiza o competiție de proiecte de tip parteneriat cu autorități publice dedicată ONG-urilor, care vor fi premiate în cadrul „Galei Parteneriatelor”.

Prin „Noul București – O capitală a tuturor” ne dorim să explorăm cum ar putea arăta capitala dintr-un unghi social și solidar, unde nimeni nu este lăsat în urmă. Economia socială are un potențial imens în inserția socio-profesională a persoanelor vulnerabile, și ne propunem să dezvoltăm acest sector și serviciile cu impact social pe care le oferă. Proiectul este de asemenea un deziderat ce poate fi atins prin crearea de capital și servicii în parteneriat public-privat cu valoare socială prin activități de economie circulară, unde producția și consumul sunt realizate sustenabil și valorificăm deșeurile prin recondiționare, reutilizare și reciclare. Dezvoltarea unei piețe dedicate economiei sociale și circulare contribuie la crearea de locuri de muncă decente, verzi, incluzive și noi competențe.

Proiectul este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București și este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Contat: contact@atelierefarafrontiere.ro

Prelungirea perioadei de înscriere în Competiția Parteneriatelor pentru un București Social și Solidar până pe 03 septembrie 2023:

file:///Users/macc/Downloads/08%20COMUNICAT%20DE%20PRESA_Ultimele%20zile%20de%20inscrieri%20Competitia%20Parteneriatelor.pdf