Întrucât credem că oamenii au puterea de a se reintegra în societate atunci când primesc sprijinul adecvat, suntem mereu în căutarea soluțiilor potrivite pentru grupurile de beneficiari în sprijinul cărora lucrăm. Pentru a furniza servicii sociale de calitate, explorăm constant modele și practici ale altor organizații care oferă servicii sociale de reintegrare socio-profesională. 

Echipa noastră și-a propus să cunoască abordări ale serviciilor de inserție din Norvegia, stat recunoscut pentru politicile sale sociale consolidate. În acest context, Ateliere Fără Frontiere a vizitat în luna noiembrie 2019 companii și organizații din Norvegia care au ca misiune integrarea socio-profesională a persoanelor aflate în situații de excluziune. 

Ștefania Neagoe și Lorita Constantinescu, două dintre colegele noastre, au descoperit în Norvegia modele de organizare și diferite metodologii prin care se urmărește depășirea provocărilor de integrare a imigranților, a persoanelor cu dizabilități și a tinerilor care părăsesc timpuriu sistemul educațional. 

Metode și instrumente de inserție 

Metodologiile folosite se concentrează întotdeauna pe aspirațiile beneficiarilor, specialiștii încercând să le înțeleagă nevoile îndeaproape pentru a găsi soluții particulare situațiilor lor. Eforturile se îndreaptă către a forma abilități pentru găsirea unui loc de muncă potrivit abilităților și păstrarea acestuia pe termen lung. 

VIP 24 

VIP 24 este un acronim pentru Value/ Valoare, Interest/ Interes și Preference/ Preferință, iar 24 denotă abordarea integrantă. Cu ajutorul acestui instrument, specialiștii care asistă beneficiarii urmăresc să evalueze abilitățile și aspirațiile acestora. Instrumentul permite inclusiv analiza motivației și identifică care sunt activitățile ce îi energizează pe cei vulnerabili. 

IPS (Individual Placement System) 

Plasament Individual și Asistență este un instrument folosit frecvent pentru un mod foarte sistematic de lucru în vederea realizării muncii obișnuite pentru persoanele cu tulburări mintale grave. 

Prin muncă obișnuită se înțelege un loc de muncă pe piața convențională a muncii, plătit în mod obișnuit, dar unde nu este impus un număr minim de ore pe săptămână sau reducerea diverselor beneficii etc. O echipă de cercetători americani a creat un kit de implementare – o serie de broșuri care descriu în detaliu principalele puncte ale acestei abordări și modul în care este implementată. 

Ripple in the Water 

Ripple in the Water este un program prin care se urmărește creșterea numărului de persoane din grupuri dezavantajate prezente pe piața muncii. Programul are o abordare de job matching și se concentrează pe nevoile angajatului, dar și ale angajatorului. 

În funcție de gradul de compatibilitate dintre nevoile celor două părți, beneficiarul este angajat direct pe piața liberă a muncii, însă primește în continuare asistență specifică parcursului de inserție socio-profesională. 

Angajatorul beneficiază de asemenea de asistență pentru recrutarea persoanei potrivite conform specificațiilor de job, dar și în gestionarea nevoilor de acomodare a noilor angajați. 

EQUASS 

European Quality in Social Services reprezintă un standard de calitate a serviciilor sociale pe care îl respectă majoritatea organizațiilor din Norvegia care oferă programe de inserție. Programele de certificare EQUASS respectă pe deplin cerințele europene din sectorul social, așa cum sunt exprimate în cadrul european de calitate pentru servicii sociale de către Comitetul pentru Protecția Socială, precum și criteriile de bază ale cadrului EQAVET pentru educația și formarea profesională. 

Certificarea bazată pe criteriile EQUASS poate fi, de asemenea, considerată o dovadă pentru implementarea cu succes a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

Piețe rezervate furnizorilor de servicii sociale 

Norvegia este unul dintre statele care încurajează contractarea serviciilor oferite de întreprinderile sociale. 

Astfel, companiile și organizațiile furnizoare de produse și servicii realizate cu sprijinul persoanelor dezavantajate beneficiază de un cadru legal ce le conferă piețe dedicate. Achizițiile publice se fac pe baza de concurs pentru sume mai mari de 500.000 NOK (echivalentul a aproximativ 250.000 lei). 

Inițiative private și publice pentru inserția profesională 

Ateliere Fără Frontiere a avut întâlniri de lucru cu decidenți din companii private deținute de autoritățile locale, cu organizații non-profit, dar și cu responsabilii de implementarea politicilor sociale la nivel local. 

Iată organizațiile pe care echipa noastră le-a vizitat și modelul lor de funcționare și cum reușesc acestea să ofere servicii de integrare socio-profesională grupurilor vulnerabile din Norvegia. 

ALF Bergen 

ALF (Senter for arbeidslivsforberedelse) este un centru de inserție socio-profesională din orașul Bergen. Beneficiarii centrului sunt persoane cu dizabilități, cu adicții, fără adăpost sau imigranți. ALF le oferă consiliere constând în identificarea aspirațiilor profesionale și instruire pentru deprinderea abilităților necesare intrării pe piața muncii. 

În acest sens, ALF dispune de mai multe centre de lucru printre care un hotel, o spălătorie, un atelier de tâmplărie, un atelier de croitorie și unul de confecționare de obiecte din sticlă. Produsele din material textil, lemn și sticlă realizate în aceste centre sunt vândute într-un butic administrat chiar de către organizație. 

Arbeid & Inkludering 

Arbeid & Inkludering este o uniune a 115 companii și organizații care oferă servicii sociale de inserție socio-profesională persoanelor vulnerabile, care face parte din Patronatul Întreprinderilor din Norvegia (NHO), cea mai mare organizație pentru reprezentarea afacerilor din țară. 

Uniunea oferă cursuri și know how celor care oferă servicii sociale de inserție pe piața muncii și sprijină promovarea acestora către sectorul de afaceri din Norvegia. 

Fretex 

Fretex este una dintre cele mai mari companii de training vocațional și servicii pentru integrare pe piața muncii din Norvegia. Deținută de organizația Armata Salvării, compania are o rețea națională de colectare a hainelor uzate și o rețea de magazine second hand. 

În cadrul companiei lucrează persoane din grupuri dezavantajate, în mod special imigranți, tineri fără adăpost sau cu adicții. 

Inserția socio-profesională în continuă dezvoltare 

Precum în majoritatea statelor occidentale, inserția socio-profesională reprezintă unul dintre cele mai eficiente mijloace de integrare a persoanelor marginalizate. În Norvegia, inserția socio-profesională a apărut în anii ‘70, iar de atunci a cunoscut multiple îmbunătățiri. 

Am întâlnit atât inițiative publice, cât și private, furnizoare de servicii sociale și integrate în sistemul norvegian de asigurări sociale (NAV). Fiecare dintre acestea au propriile metode și instrumente dedicate îmbunătățirii calității vieții individuale, dar și a societății în ansamblu. 

Ne dorim ca aceste modele să fie adaptate nevoilor grupurilor vulnerabile și să le vedem rezultatele cât mai curând și în România. 

Vizita de lucru a fost realizată cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021 și administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge.