Asociația Ateliere Fără Frontiere îți asumă să nu lase niciun om în urmă. Ne referim aici la persoanele vulnerabile, care întâmpină dificultăți de angajare. Venim către ei cu un loc de muncă stabil, consiliere pentru inserție, psihoterapie și acompaniere pedagogică pentru formarea de competențe și experiență de muncă. Programul de reabilitare către dobândirea independenței profesionale durează doi ani și este împărțit în mai multe etape, iar la sfârșitul acestui parcurs oferim sprijin în găsirea unui loc de muncă sigur pe piața convențională a muncii sau în forme protejate. 

În acest context am conceput proiectul derulat împreună cu Alstom România – REinsert – a second chance for the disadvantaged, part of the labor market crisis solution (REinsert- o a doua șansă pentru cei defavorizați, parte a soluției de criză pe piața forței de muncă). 

Colaborarea cu Alstom România urmărește parcurgerea etapei de activare a angajaților noștri în inserție pe piața muncii, prin vizite de lucru și ședințe de mentorat desfășurate alături de echipa Alstom, cu scopul de a-i sprijini pe salariații în inserție să dobândească abilități de muncă și să se adapteze la cerințele pieței muncii. 

Am scris aici despre prima dintre vizitele la sediul Alstom. Urmează acum să vă povestim despre cea de-a doua, la care au participat. 

Am ajuns acum la cea de-a doua vizită la sediul Alstom, vineri, 4 iunie. Cinci angajați în inserție din atelierul educlick au mers la depoul Militari, cu scopul de a învăța practic care sunt condițiile pe care le vor întâlni pe piața convențională a muncii. 

În aceeași atmosferă călduroasă și primitoare și cu aceeași disponibilitate au fost întâmpinați și preluați de către angajații companiei. Alina Ilie, Manager Resurse Umane și unul dintre directorii operaționali au vorbit angajaților în inserție despre experiența vastă pe care Alstom o are în serviciile feroviare de călători, tramvaie, metrou, regionale, de mare viteză și de marfă.  

În București, activitățile în desfășurare ale companiei cuprind proiecte de reabilitare a căilor ferate în diverse faze de implementare, precum și întreținerea trenurilor de metrou din București, informații pe care vizitatorii le-au ascultat cu atenție și au pus întrebări care au subliniat interesul lor pentru cele relatate. 

Ulterior  acestei prezentări, a început vizita în cele două zone operaționale, una în care au loc reviziile tehnice periodice (impuse de durata de funcționare sau de rulajul atins), iar în a doua în care se intervine cu caracter de urgență în cazul  unor  defecțiuni care apar în timpul funcționarii zilnice a trenurilor de pe traseu.  

Dacă în prima zonă se face o muncă minuțioasă care se desfășoară într-un interval mai mare de timp, în cea de-a doua s-a explicat că deviza este «cum pot să repar și să redau în circulație trenul cât mai repede» și că, în permanență se caută răspunsuri ce pot îmbunătăți timpii de intervenție.     

 

În cadrul întâlnirii, angajații în inseție au făcut cunoștință cu două fișe de post ale angajaților din cele două zone operaționale. Li s-au prezentat: nivelul de responsabilitate și al calității muncii pe care îl presupune ocuparea unui asemenea post, importanța respectării riguroase a normelor de sănătate și securitate în muncă, dar și cum pot fi accesate locurile de muncă disponibile. Aici, salariații în inserție au înțeles seriozitatea și detaliile activității profesionale desfășurate în cele două ateliere. 

Alstom lucrează doar cu persoane calificate. În vederea ocupării unui post este nevoie de competențe tehnice efective, dobândite și certificate anterior angajării în cadrul unei formări desfășurate de un formator autorizat (nu poate fi vorba de formarea și evaluarea competențelor la locul de muncă). Avand o activitate specifică, unică în România, ulterior angajării, Alstom oferă instruire pentru personalul operațional și de întreținere, orientat spre optimizarea utilizării echipamentelor și sistemelor pe tot parcursul ciclului lor de viață. 

Prin variate metode de predare, angajații pot învăța și își pot îmbunătăți cunoștințele în domenii tehnice diferite, care acoperă toate aspectele de rulare, material rulant și sisteme feroviare, exploatare, întreținere, semnalizare și control al trenurilor, gestionarea infrastructurii și depozitelor.  

Pe parcursul vizitei, angajații în inserție au manifestat interes și au formulat întrebări față de desfășurarea activității profesionale, condițiile de la locul de muncă, organizarea comunicațională și disciplina muncii, dar și față de competențele tehnice necesare pentru ocuparea posturilor din zona operațională. 

Cu siguranță, în zilele următoare, în activitatea de mentoring ce urmează în calendarul de activități, sub îndrumarea reprezentanților Alstom, angajații noștri în inserție vor avea prilejul să clarifice, să detalieze și să acumuleze mai multe informații despre calitatea de angajat într-o companie convențională pe piața muncii. Scopul este să devină mai conștienți de provocările care îi așteaptă la ieșirea din Programul de Inserție al Asociației Ateliere Fără Frontiere și să fie pregătiți să meargă pe drumul unei cariere, independenți! 

Mulțumim, Alstom România!