metodologia de inserție socio - profesională

nevoia

Am pornit la drum în 2007 cu o analiză a nevoilor exprimate de autorități publice, furnizori de servicii medico-psiho-sociale, instituții publice și organizații neguvernamentale.

Am constatat :

  • pe de o parte, lipsa de servicii de activare a persoanelor vulnerabile aflate în vârstă de a munci, dar discriminate sau considerate neangajabile

  • pe de altă parte, dependența de servicii de asistență socială pasivă și prestații sociale care transformă anumite categorii de persoane vulnerabile în „beneficiari de profesie”

  • absența din statisticile oficiale a multor categorii de persoane excluse și marginalizate

  • lipsa politicilor publice integrate pentru o incluziune activă

  • lipsa de dispozitive de finanțare pentru politici de activare a celor mai vulnerabili

excluziunea nu este o fatalitate​

„Să elimini sărăcia nu este un act de caritate, ci un act de dreptate. Ca și sclavia sau apartheidul, sărăcia nu este o stare naturală. Ea este provocată de om și poate fi eradicată de acțiunile oamenilor.”
Nelson Mandela

Sistemul socio-economic dominant actual generează sarăcie și excluziunea celor mai vulnerabili. Împărțirea persoanelor dezavantajate în categorii și grupuri țintă creează efecte perverse precum accentuarea discriminării și marginalizării, etnicizarea problemelor socio-economice, xenofobia. Or de cele mai multe ori persoanele dezavantajate cumulează mai multe dificultăți.

Prestațiile sociale (alocații, ajutoare etc.) și serviciile sociale pasive au menirea de a stabiliza persoana, dar în România nu există și servicii integrate de activare a celor vulnerabili în vârstă de a munci care să combine sistemul de asistență pasivă cu cel de acompaniere socio-profesională pentru inserție. 

nimeni nu este neangajabil​

Beneficiarii serviciilor de acompaniere socială și profesională sunt persoane care cumulează multiple dificultăți, selectate pe baza motivației lor de a munci și de a face schimbări în viața lor și referite către Ateliere Fără Frontiere de instituții publice și de ONG-uri furnizoare de servicii medico-psiho-sociale diverse: mixitatea este importantă pentru a crea o dinamică incluzivă și pentru a nu ghettoiza problemele cu care se confruntă. 

Partenerii sociali ai AFF referă persoane care cumulează multiple dificultăți și nu pot fi activate doar cu formare, consiliere vocațională sau orientare profesională și plasare directă pe piața muncii, ele având nevoie de o acompaniere socio-profesională integrată și de o punere în situație de muncă înainte de a merge pe piața convențională a muncii.

Activitățile economice ale atelierelor de inserție ale AFF sunt un suport de inserție, gândite pentru a permite angajaților în inserție dobândirea graduală de competențe sociale, emoționale și tehnice.

Parcursul de acompaniere socio-profesională pentru inserție propus de Ateliere Fără Frontiere este un serviciu social de activare individualizat pentru persoane în mare dificultate care vizează stabilitatea personala și socială și (re)construirea unei angajabilități durabile. Parcursul standard durează 24 de luni, la care se mai pot adăuga 12 luni repartizate în 3 etape, dacă persoana se confruntă cu dificultăți mai severe.

Ateliere Fără Frontiere este parte din Rețeaua Româna a Întreprinderilor Sociale de Inserție (RISE). Scopul RISE este promovarea integrării sociale, profesionale și economice a persoanelor în dificultate din România pe piața muncii, prin dezvoltarea întreprinderilor sociale. RISE militează pentru politici în domeniul social și al coeziunii, economic și de mediu care să garanteze exercita- rea deplină, cu respectarea demnității umane a accesului tuturor la drepturile esențiale privind ocuparea, educația, locuința, întreținerea, cultura și bunăstarea, inclusiv a persoanelor excluse și marginalizate.