Conștienți de faptul că dezvoltarea și transformarea socială pot fi atinse doar prin colaborare și proiecte comune, bazate pe o relație sănătoasă, transparentă și deschisă între Autoritățile Publice Locale (APL) și ONG-uri, Ateliere Fără Frontiere și partenerii săi, Primăria Municipiului București și Primăria Sector 3, anunță lansarea unei serii de 16 Ateliere de Lucru, incluse în proiectul „Noul București, O capitală a tuturor”. 

Obiectivele principale ale Atelierelor de Lucru, planificate pentru perioada ianuarie – septembrie 2023, urmăresc contribuția la îmbunătățirea colaborării și a parteneriatului dintre APL și ONG-uri, încurajarea unei mai bune transparențe decizionale. Totodată, aceste dezbateri vor contribui activ la identificarea soluțiilor care să favorizeze creșterea calității vieții cetățenilor Capitalei. 

Pe pilonul de economie socială și incluziune, startul Atelierelor de Lucru va fi dat de dezbaterile din 19 ianuarie 2023, cu reprezentanții Direcției generale de asistență socială a Municipiului București, pe tema „Serviciile sociale dedicate grupurilor vulnerabile. Integrarea pentru viață independentă. Parteneriatul public-privat”, respectiv cea din data de 09 februarie 2023, cu reprezentanții DGASPC Sector 3, pe tema „Economia socială și potențialul pentru inserția socio-profesională a grupurilor vulnerabile”. 

Pe axa de economie circulară și dezvoltare durabilă, primele dezbateri, pe tema „Unde suntem cu problematica deșeurilor?” sunt planificate pentru data de 26 ianuarie 2023, cu reprezentanții Primăriei Municipiului București și, respectiv pentru data de 02 februarie 2023, cu reprezentanții Primăriei Sectorului 3. 

Cele 16 dezbateri publice vor crea un spațiu de dialog în care APL și ONG-urile din București vor dezbate situația actuală, căile de colaborare și implicare în aspecte ce țin de servicii sociale și 

servicii integrate, economie socială, ocupare și inserție socio-profesională a grupurilor dezavantajate, educație de mediu și managementul inteligent al deșeurilor, economie circulară. 

În cadrul proiectului „Noul București, O capitală a tuturor”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, vor fi organizate câte 8 Ateliere de Lucru cu reprezentanții Primăriei Municipiului București și, respectiv cu cei ai Primăriei Sectorului 3. Pentru a participa, ONG-urile din Capitală sunt invitate să completeze un formular de pre-înscriere, accesând acest link https://forms.gle/YAE2XFN4iDhV8QfL9, unde se poate opta pentru participarea la Atelierele de interes. Participarea la cele 16 dezbateri publice este gratuită, însă locurile sunt limitate. Agendele preliminare ale evenimentelor vor fi transmise după completarea formularului, în funcție de opțiunile exprimate. 

Proiectul „NOUL BUCUREȘTI, O CAPITALĂ A TUTUROR” urmărește consolidarea capacității a cel puțin 20 de organizații non-guvernamentale din Municipiul București de a participa la dezvoltarea incluzivă și durabilă a Capitalei, prin economie socială, solidară și circulară, prin introducerea de standarde și sisteme comune ONG și APL pentru dezvoltarea de politici publice incluzive și prin intervenție pilot, la nivelul Sectorului 3. Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor II.1.4 Creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale” și II.1.5. “Consolidarea transparenței procesului decizional” al Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice. 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Eveniment organizat în cadrul proiectului „Noul București, O capitală a tuturor”, cod MySMIS 131435 

Proiectul este implementat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere, în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 și Primăria Municipiului București, și este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local. 

Data publicării: ianuarie 2023 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.