Rata abandonului școlar rămâne o provocare pentru România, aceasta fiind foarte ridicată, cu aproape 6 puncte procentuale peste media Uniunii Europene. Cei mai afectați sunt copiii care provin din medii defavorizate economic sau segregate etnic. La nivelul țării, județul Hunedoara este unul dintre cele mai afectate de fenomenul abandonului școlar. 

De aceea, Ateliere Fără Frontiere a sprijinit copiii hunedoreni oferind 150 de calculatoare echipate complet către 10 proiecte educaționale propuse de unități de învățământ din județ, prin programul Dăm un Byte de Ajutor. Programul este implementat cu sprijinul financiar al Telekom Romania, prin competiția de proiecte Teimplici.ro, ediția 2018. 

Cum reducem abandonul școlar 

Alături de Ateliere Fără Frontiere, prin intermediul competiției Teimplici.ro, ediția 2018, alte două organizații au primit susținere pentru implementarea proiectelor lor care au ca scop creșterea atractivității procesului educațional. 

Întrucât cauzele părăsirii timpurii a școlii sunt multiple, rezolvarea lor necesită o intervenție integrată, iar cele trei organizații au înțeles acest lucru: 

  • Ateliere Fără Frontiere a donat calculatoare pentru a transforma orele de curs în unele mai interactive și pentru a le oferi tinerilor șansa să deprindă aptitudini noi, necesare erei digitale; 
  • Junior Achievement România, prin programele sale, oferă acces cadrelor didactice la resurse de educație financiară și de orientare profesională a elevilor; 
  • Edulier a pus la dispoziție materiale auxiliare pentru identificarea și combaterea dislexiei, digrafiei și a discalculiei, astfel încât acestea să fie eliminate dintre factorii ce contribuie la abandonarea unui parcurs educațional normal. 

Sesiune de training pentru profesori 

Echipa asociației noastre a colaborat îndeaproape cu Junior Achievement România, respectiv Edulier, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice care se confruntă cu fenomenul abandonului școlar chiar în școlile în care predau. 

În acest sens, în luna decembrie a anului trecut, cadrele didactice implicate în cele 10 proiecte educaționale care au beneficiat de donații de calculatoare au fost invitate să ia parte la o sesiune de formare susținută de colegii noștri de la Junior Achievement România. Sesiunea denumită „Metode Learning by Doing de prevenire a abandonului școlar” a fost găzduită chiar de una din structurile beneficiare, respectiv de Clubul Copiilor din Petrila. 

Profesorii participanți au primit acces la platforma online care pune la dispoziție resurse și activități pentru elevi ce îi ajută în orientarea lor profesională. Activitățile pot fi parcurse acum chiar de pe calculatoarele recent primite. 

Aceștia au învățat cum să-i ajute pe elevi să identifice cele mai bune opțiuni de carieră, să înțeleagă legătura dintre educație și viitorul profesional, dar și să dezvolte o atitudine pozitivă față de frecventarea școlii prin realizarea conexiunilor între necesitatea finalizării studiilor și beneficiile concrete ale acestui lucru. 

Mai mult, profesorii au primit materiale din partea asociației Edulier pentru a putea identifica și combate dislexia și discalculia, tulburări ce îi determină pe mulți dintre elevii afectați să renunțe la școală deoarece condițiile de învățare nu sunt adaptate nevoilor lor. 

Prin programul Dăm un Byte de Ajutor implementat de Ateliere Fără Frontiere, prin proiectul Școala și viitorul meu derulat de Junior Achievement România și prin cel realizat de asociația Edulier numit Edulier – Pentru Teene(Ri), au fost abordați principalii factori ce contribuie la abandonul școlar, urmărindu-se astfel ameliorarea fenomenului.