În perioada 09-11 noiembrie 2022, reprezentanți ai ONG-urilor din București vor participa la cursul Dezvoltare Locală Incluzivă, organizat de Ateliere Fără Frontiere și partenerii săi, Primăria Municipiului București și Primăria Sector 3, în cadrul proiectului „NOUL BUCUREȘTI, O CAPITALĂ A TUTUROR” (cod MySMIS 131435), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

În cele de trei zile de curs, participanții vor afla de la domnul Adrian Bădilă, senior trainer, consultant internațional, informații utile despre ce este o comunitate locală incluzivă, ce este necesar pentru o dezvoltare locală incluzivă, detalii despre economia socială, politici publice incluzive și egalitatea de șanse și tratament. Cursanții vor avea la dispoziție studii de caz pe teme de economie socială și solidară și vor aborda strategii și proiecte relevante la nivelul orașului București și al Sectorului 3.

La finalul cursului, participanții vor primi, în baza testării cunoștințelor, certificate de absolvire.

Proiectul „NOUL BUCUREȘTI, O CAPITALĂ A TUTUROR”, urmărește consolidarea capacității a cel puțin 20 de organizații non-guvernamentale din Municipiul București de a se implica în promovarea dezvoltării incluzive și durabile a Capitalei și a Sectorului 3, prin economie socială, solidară și circulară.

###

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Data publicării: noiembrie 2022

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.