Ateliere Fără Frontiere s-a alăturat demersului inițiat de către Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție prin care cere Guvernului Ministerului Muncii și Protecției Sociale retragerea propunerii de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială și organizarea unei dezbateri publice pe acest subiect. 

În luarea sa de poziție transmisă cu ocazia consultării publice privind proiectul, RISE a invocat următoarele probleme ale proiectului supus dezbaterii: 

  1. Nu este necesară o procedură de urgență și Guvenul nu demonstrează această necesitate – RISE susține organizarea unei dezbateri ample și temeinice a acestor modificări care aduc atingere unora dintre principiile de bază ale economiei sociale statuate în documente europene și reiterate în Planul European de acțiune pentru economia socială adoptat de Comisia Europeană în 9 decembrie 2022, Plan lecturat recent și în Parlamentul României http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=673 
  1. Proiectul contravine celor agreate în grupul de lucru cu întreprinderile din domeniu, inițiat și condus de Ministerul Muncii în anul 2021 la care au participat entități reprezentative din sector 
  1. Propunerea de OUG pusă în dezbatere publică contravine sau ignoră prioritățile de dezvoltare ale sectorului identificate de RISE și membrii săi în cercetările realizate asupra sectorului în cursul anului 2021 

Barometrul Economiei Sociale 

Barometrul Achizițiilor Publice Responsabile Social 

Barometrul Accesului la Finanțare pentru Întreprinderi Sociale 

  1. Propunerea de act normativ a fost elaborată cu o insuficientă fundamentare si consultare. Mai mult propunerea nu este însoțită de nici un fel de studiu de impact. Propunerea se bazează conform notei de fundamentare pe un chestionar din luna mai 2020 care nu a vizat modificarea legii ci evaluarea impactului crizei COVID-19 asupra întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție. Mai mult numărul de respondenți este nesemnificativ 18. 
  1. Propunerea de OUG pusă în dezbatere publică contravine Planului European de acțiune pentru economia socială menționat și anexat. Propunerea de creștere a profitului distribuit către acționari – de la maxim 10% cât este în prezent la 30% ar aduce atingere serioasă aplicării în România a principiilor de bază ale economiei sociale 
  1. Mai mult, propunerea nu are în vedere nici una dintre măsurile prevăzute în instrumentarul OECD de politici publice pentru întreprinderile sociale și anume Better Policy for Social Entrepreneurship https://betterentrepreneurship.eu/#entrepreneurship 

România, a demarat în ianuarie acest an procedurile de aderare la OCDE Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Este nevoie ca politicile sale publice inclusiv pentru economia socială să se ridice la nivelul unei țări membre. 

Credem că economia socială din România merită o dezvoltare sustenabilă conform discuțiilor avute deja în grupul de lucru cu întreprinderile din domeniu și conform Planului European de acțiune pentru economia socială pe care membrii RISE le-au avut în vedere. 

March 22, 2022