Ateliere Fără Frontiere (AFF) lansează un Ghid cu modele de bune practici privind inserția socio-profesională prin activități de economie socială din România. Ghidul include scurte prezentări ale întreprinderilor sociale care fac parte din RISE – Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție prin Activitate Economică (RISE), fondată de AFF și care numără în prezent 11 ONG-uri și companii sociale, demne de a fi  considerate modele ce pot fi multiplicate pentru ameliorarea statisticilor îngrijorătoare privind angajații vulnerabili din România. 

România se confruntă cu probleme majore pe piața muncii. La nivelul anului 2019, rata de inactivitate era de peste 31% din totalul populației cu capacitate de muncă. Unul din trei români este expus riscului de sărăcie, categoriile cele mai expuse fiind șomerii, persoanele inactive, lucrătorii atipici, persoanele cu dizabilități – rata de ocupare a acestora fiind mult sub media UE.  

Întreprinderile sociale își propun să schimbe aceste statistici sumbre luptând împotriva excluziunii, discriminării și șomajului prin inserția socio-profesională a persoanelor defavorizate. Soluția Ateliere Fără Frontiere este angajarea persoanelor defavorizate într-un program de inserție socio-profesională în care aceștia își dezvoltă gradual abilități de muncă, dobândesc experiență și învață o meserie, urmând a fi sprijiniți în a se angaja pe piața convențională. 

În medie, persoanele defavorizate care sunt angajate în întreprinderile sociale de inserție cumulează o serie de probleme care stau în calea angajabilității lor pe piața convențională – deprofesionalizare prin șomaj de lungă durată, adicții, dizabilități, analfabetism – abandon școlar, violență domestică, probațiune, pedepse privative de libertate, lipsa unei locuințe, probleme de sănătate, persoane în întreținere. 

În România, cadrul juridic de înființare și funcționare a întreprinderilor sociale și de inserție necesită îmbunătățiri, sprijinul financiar pentru acestea din partea programelor active de ocupare fiind extrem de restrâns. Până în martie anul acesta existau numai 20 de întreprinderi sociale de inserție atestate, cu un număr total de doar 303 de angajați, din care 86 angajați aparțineau grupurilor vulnerabile.  

Broșura poate fi consultată aici: https://bit.ly/30dGLfJ– modele de bune practici.