Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, împreună cu partenerii Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj și Asociația Ateliere fără Frontiere, organizează prima ediție a competiției Achiziții sustenabile. Premiile cu impact social și de mediu 2022. Aceasta are loc în cadrul proiectului Achiziții cu impact social și de mediu, și se adresează instituțiilor publice și companiilor din România, care au realizat achiziții cu impact social și de mediu de la întreprinderi sociale și/sau unități protejate, în ultimii ani, sau care au în dezvoltare o astfel de strategie privind achizițiile.

Astfel, instituțiile și companiile se pot înscrie la una dintre cele trei categorii disponibile în cadrul competiției:

· Achiziții cu impact social

· Achiziții cu impact de mediu

· Strategie cu impact social și de mediu

însă pot fi și câștigătoarele unui premiu special acordat de organizatori – Premiul pentru inovare în domeniul achizițiilor responsabile.

Participarea la competiție este gratuită, iar cei care doresc sa se înscrie, o pot face în perioada 15 – 15 decembrie 2022, prin completarea formularului online, disponibil AICI.

Toate aplicațiile vor fi analizate până pe 23 decembrie 2022, juriul evaluând, printre altele, factori precum: transparența în comunicarea procedurilor de achiziții, numărul de proceduri de achiziții responsabile derulate, motivația care a stat la baza derulării respectivelor proceduri, impactul asupra comunității, existența unei strategii cu impact social și/sau de mediu.

În ianuare 2023, vor fi anunțați câștigătorii, care vor fi promovați pe site-ul proiectului – bysocial.ro – și care vor fi incluși în ghidul de bune practici privind achizițiile cu impact social și de mediu dezvoltat în cadrul proiectului.

Juriul competiției este format din: reprezentanți ai mediului de afaceri, autorități publice cu experiența în achiziții publice, echipa de management a proiectului Achiziții cu impact social si de mediu, reprezentanți ai mediului academic. Mai multe detalii despre metoda de aplicare, criteriile de eligibilitate și de evaluare, drepturi și obligații sunt disponibile în regulamentul disponibil AICI.

Proiectul Achiziții cu impact social și de mediu este derulat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit în parteneriat cu Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj și Asociația Ateliere fără Frontiere cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul își propune să răspundă problemei implementării extrem de reduse a prevederilor legislative privind achizițiile rezervate, achiziții cu clauze sociale și achiziții verzi în achizițiile publice, precum și în cele realizate de companii. Scopul este să crească nivelului de implementare a achizițiilor cu impact social și de mediu la nivelul instituțiilor publice și al companiilor, în vederea îmbunătățirii incluziunii sociale a persoanelor din grupurile vulnerabile, inclusiv tineri și romi, și a calității vieții populației prin reducerea efectelor negative asupra mediului. Competiția este organizată în cadrul activităților A6 Competiție pentru achiziții cu impact social și de mediu pentru mediul de afaceri și A7 Competiție pentru achiziții cu clauze sociale și de mediu pentru administrația publică.

***

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro. „Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.

Despre Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit

Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit este o organizație non-profit, neguvernamentală lansată în 2013 cu scopul de a oferi o informare corectă și răspunsuri clare cu privire la aspectele juridice cu care se confruntă asociațiile și fundațiile în activitatea lor curentă. Asociația a creat o platformă de resurse pentru organizațiile non-guvernamentale (www.legiong.ro) și un serviciu de monitorizare a deciziei publice (issuemonitoring.ro).

Persoană de contact

Cristina Rotaru

Expert comunicare

cristina.rotaru@clnr.ro