Am lansat proiectul „Achiziții cu impact social și de mediu” în calitate de parteneri alături de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj pe 25 mai 2021, proiect implementat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014 – 2021. 

Achizițiile cu impact redus asupra mediului și cele care ar putea reduce nivelul sărăciei pentru persoanele vulnerabile sunt reglementate la nivel european și transpuse în legislația națională, dar sunt prea puțin folosite în practică. 

Utilizarea majoritară a criteriului prețului celui mai mic, cunoașterea limitată a modalităților de realizare a achizițiilor sociale și verzi, lipsa unor mecanisme rapide de identificare a entităților eligibile pentru contractele rezervate, lipsa unor activități de informare și educare privind efectele acestor tipuri de achiziții asupra societății fac ca ele să fie implementate la un nivel extrem de redus în România. 

Actori relevanți 

Prezentă la lansarea proiectului, Corina Atanasiu, secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat: 

„legislația europeană încurajează achizițiile cu clauze sociale, achizițiile sociale și achizițiile verzi deoarece acestea au impact pozitiv asupra calității vieții și a incluziunii sociale. Momentan, în România, astfel de achiziții sunt implementate doar într-o foarte mică măsură, dar ne propunem să schimbăm acest lucru și să le încurajăm mai mult, pe dimensiunile transversale din cadrul Politicii de Coeziune. Atât timp cât legislația nu va încuraja astfel de achiziții și nu va include chiar obligativitatea realizării lor, va fi dificil să avem un număr semnificativ mai mare de astfel de achiziții”.

Doamna Cornelia Nagy, președinta Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate, a afirmat că instituția a introdus deja factori sociali și de mediu în achizițiile realizate: 

„ONAC a introdus deja factori sociali și de mediu în achizițiile realizate și ne dorim să dăm un impuls autorităților publice să utilizeze astfel de factori în achizițiile pe care le fac. În alte țări europene există cerința ca 10% din achiziții să includă factori sociali, mai ales în contextul pandemiei COVID-19, care a avut un impact social semnificativ.” 

Reprezentanții Agenției Naționale a Achizițiilor Publice au declarat că 

momentan nu se pot monitoriza achizițiile responsabile social și cele ecologice deoarece sistemul informatic nu permite, dar se lucrează la rezolvarea acestor aspecte. Ar fi necesar să fie stabilite ținte pentru aceste achiziții la nivel național și acestea să fie respectate.” 

Obiective 

Proiectul lansat de către cele trei ONG se va derula în perioada aprilie 2021 – martie 2023 și va include: 

  • realizarea unui studiu privind achizițiile cu impact social și de mediu, acțiuni pentru promovarea acestor achiziții de către instituțiile publice și companii 
  • lansarea unei competiții pentru stimularea achizițiilor cu impact social și de mediu 
  • realizarea unei campanii de advocacy pentru a facilita alocarea unui nivel minim din bugetul de achiziții pentru cele sociale și de mediu și obținerea de facilități în cazul realizării unor astfel de achiziții. 

Proiectul își propune să impulsioneze punerea în practică a prevederilor legislative privind achizițiile rezervate, achiziții cu clauze sociale și achiziții verzi în instituțiile publice, precum și în cazul celor realizate de companii. 

De asemenea, se urmărește contractarea întreprinderilor sociale de inserție, prin care se poate îmbunătăți incluziunea socială a persoanelor din grupurile vulnerabile și calitatea muncii angajaților, inclusiv tineri și romi, și calitatea vieții populației, prin reducerea efectelor negative asupra mediului.  

Prezentările susținute 

Prezentările participanților susținute în cadrul lansării online pot fi consultate mai jos: 

                   

 

 

Despre Programul Active Citizens Fund România 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.  

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro. 

20 mai 2021