Începând de la jumătatea lunii iunie am început cursurile de limba română cu prezență fizică și în ritm susținut asa încât să creăm condiții de învățare a limbii noastre pentru un total de 126 de persoane strămutate din Ucraina.

 Cursurile de limba română se desfășoară în 8 grupe paralele dintre care 7-a și a 8-a sunt în curs de constituire, iar grupa a doua va finaliza deja primul modul de limba română, la finalul lunii iulie. 

Bariera lingvistică reprezintă o vulnerabilitate semnificativă în viața acestor oameni, care doresc să-și refacă existența în România. Prin urmare, suntem încântați să putem oferi sprijin prin cursurile noastre, facilitându-le integrarea pe piața muncii din țară. Ne propunem să asigurăm un proces de adaptare fără obstacole, în care aceștia să se simtă susținuți și încurajați în parcursul lor. 

Felicitări absolvenților! Mai departe vom continua cu cel de-al doilea modul de cursuri lingvistice, fiecare grupă de cursanți având posibilitatea de a parcurge câte 100 de ore de cursuri de limba română adaptate pe nevoile de formare ale beneficiarilor.

Proiectul este derulat de Asociația Ateliere Fără Frontiere, în parteneriat Rise Romania Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție și beneficiază de o finanțare în valoare de 226.737 euro, prin programul Active Citizens Fund – Romania , finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.